ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุลธร ศิลปบรรเลง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 1
2 2543 1
3 2540 1
4 2539 2
5 2537 2
6 2533 1
7 2532 1
8 2527 2
9 2520 2
10 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การพัฒนาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ
ปี พ.ศ. 2543
2 การศึกษาการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากแกลบและถ่านแกลบ
ปี พ.ศ. 2540
3 การพาความร้อนแบบปั่นป่วนในท่อสามเหลี่ยม โดยให้ความร้อนต่อพื้นที่ผิวคงที่
ปี พ.ศ. 2539
4 การออกแบบ สร้างและทดสอบหัวเผาที่ใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิง
5 การประยุกต์ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์สันดาปภายใน
ปี พ.ศ. 2537
6 การเปรียบเทียบแรงเสียดทานสถิตของลวดเหล็กกล้าไร้สนิมในแบรกเก็ต แบบเหล็กกล้าไร้สนิมและเซรามิ
7 การอบแห้งข้าวโพดในเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดเซชันหลายชั้น ที่มีการสั่นสะเทือน
ปี พ.ศ. 2533
8 การพาความร้อนในท่อวงรี
ปี พ.ศ. 2532
9 การพัฒนาเครื่องสูบน้ำแบบเจ๊ตสำหรับนากุ้ง
ปี พ.ศ. 2527
10 การศึกษาและพัฒนาเตาที่ใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตราเป็นเชื้อเพลิง
11 การศึกษาการเผาไหม้หินน้ำมันแหล่งแม่สอดด้วยระบบฟลูอิไดซ์เบด ภายใต้ความดันบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2520
12 การพาความร้อนโดยบังคับในท่อสามเหลี่ยม
13 การทดลองใช้แอลกอฮอลอุตสาหกรรมเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงในอนาคต สำหรับเครื่องยนตร์เผาไหม้ภายใน