ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 3
4 2553 3
5 2552 5
6 2551 7
7 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การสื่อสารดนตรีไทยผ่านสื่อใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ
ปี พ.ศ. 2555
2 การบริหารงานของหนังสือพิมพ์ภายใต้กระแสการหลอมรวมสื่อ
3 การสื่อสารด้านสิทธิผู้บริโภคบนพื้นที่สาธารณะ :
4 กลยุทธ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จากัด
ปี พ.ศ. 2554
5 ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในการดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ของกลุ่มคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
6 มายาคติของมุขตลกที่ปรากฎในภาพยนตร์ไทย กรณีศึกษา :
7 การสื่อสารเรื่องผู้หญิงบนพื้นที่สาธารณะผ่านโลกไซเบอร์สเปซ
ปี พ.ศ. 2553
8 การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทในการปฏิบัติงานและบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
9 การวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา ของนักครีเอทีฟงานโฆษณาในประเทศไทย
10 การรับรู้สื่อรณรงค์ Quit Line 1600 สายเลิกบุหรี่และความคิดเห็นของข้าราชการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ปี พ.ศ. 2552
11 การใช้พื้นที่สื่อของแหล่งข่าวและการปิดกั้น การแทรกแซงการทำข่าวของหนังสือพิมพ์ กรณีความขัดแย้งทางการเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549
12 ประสิทธิภาพของการรณรงค์ในโครงการ DNA [Drink No Alcohol] สายพันธุ์ใหม่ไร้แอลกอฮอล์
13 การรับรู้นโยบายภาครัฐของประชาชนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
14 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการรับฟัง รายการวิทยุคลื่น 95.5 เวอร์จิ้น ฮิตซ์ ของผู้ฟังในเขตกรุงเทพมหานคร
15 การศึกษาการนำเสนอรายการมาสเตอร์คีย์และผลตอบรับจากกลุ่มผู้ชมรายการ
ปี พ.ศ. 2551
16 การถอดบทเรียนกระบวนการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนในจิตสำนึกสาธารณะ
17 การวิเคราะห์วาทกรรมความงามในหน้าโฆษณาของนิตยสารสตรี
18 รูปแบบการสื่อสารออนไลน์ในเว็บ Blog กรณีศึกษา : Bloggang และ OK Nation Blog
19 กระบวนการสื่อสารเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหา ตามข้อร้องเรียนจากประชาชน ของกระทรวงอุตสาหกรรม
20 การรับรู้และการนำระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐแบบออนไลน์ ด้วย e-Procurement มาใช้ในองค์กรภาครัฐ ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21 การถอดบทเรียนกระบวนการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนในจิตสำนึกสาธารณะ
22 ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคธุรกิจผับ กรณีศึกษา ร้านบาร์ยันทรี