ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุลจิรา สุจิโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kuljira Sujirote 18
2 Kannigar Dateraksa 8
3 กรรณิการ์ เดชรักษา 8
4 ไสว ด่านชัยวิจิตร 4
5 Pimpa Limthongkul 3
6 พิมพา ลิ้มทองกุล 3
7 สุพัตรา จินาวัฒน์ 3
8 Supatra Jinawath 3
9 ประมาณ ไตรภพกลาง 3
10 กิตติมา ศิลปษา 3
11 Praman Tripopglang 3
12 ธนวัฒน์ ปิยะดำรง 2
13 Thanwat Piyadamrong 2
14 Sawai Danchaivijit 2
15 Pakamard Sae-Wong 2
16 ผกาวัลย์ กมลชัยวานิช 2
17 ผกามาศ แซ่หว่อง 2
18 นิรุต หวังหมู่กลาง 2
19 Nirut Wangmooklang 2
20 Sukunthakan Ngernbamrung 2
21 สุคันธกานต์ เงินบำรุง 2
22 ดวงเดือน อาจองค์ 1
23 ประยุทธ์ คำเรืองศรี 1
24 ธาริน วนิชยางกูรานนท์ 1
25 อัญชลี มโนนุกุล 1
26 กุณฑินี มณีรัตน์ 1
27 ชิเกทากะ วาดะ 1
28 เอ เจ มูลสัน 1
29 A.J. Moulson 1
30 สมศิริ ปฐมทรัพย์ 1
31 วีระ พลวัฒน์ 1
32 ภาคภูมิ ล่อใจ 1
33 นุวงศ์ ชลคุป 1
34 Sarawut Rimdusit 1
35 ปาริชาต ม่วงอร่าม 1
36 Nuwong Chollacoop 1
37 Kittima Sillapasa 1
38 Kuljira Sujirot 1
39 Kritdipak Goyadoolya 1
40 กฤดิภัค โกยดุลย์ 1
41 กนกพร โตวิจิตร 1
42 สุรศักดิ์ เพ็ชร์ช้าง 1
43 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 1
44 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 1
45 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
46 สามารถ วัฒนวิจิตร 1
47 Thanakorn Wasanapiarnpong 1
48 สุนันท์ ทิพย์ทิพากร 1
49 ธราธร มงคลศรี 1
50 Pakawan Kamonchaivanich 1
51 Sunan Thiptipakorn 1
52 Nutthita Chuankrerkkul 1
53 นรชัย อมรสุรเดช 1
54 Tossapol Chunkiri 1
55 ทศพล จันทร์คีรี 1
56 Boonchoo Suchatjaroenying 1
57 Marut Wongcumchang 1
58 มารุต วงษ์คำช้าง 1
59 วุฒิพงศ์ เต็มภัทรศักดิ์ 1
60 Kriskrai Sitthiseripratip 1
61 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
62 บุญชู สุชาติเจริญยิ่ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 3
3 2551 1
4 2550 5
5 2549 4
6 2548 2
7 2547 3
8 2546 1
9 2545 1
10 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 SINTERING ZIRCONIA FOR DENTAL CAD/CAM TECHNOLOGY
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนาเกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย
3 การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุสำหรับแม่พิมพ์คาร์ไบด์
4 การศึกษาวัสดุสำหรับการตัด HGA'stail สำหรับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสไดร์ฟ
ปี พ.ศ. 2551
5 Effects of polyol molecular weight on properties of benzoxazine–urethane polymer alloys
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนากระบวนการผลิตเม็ดผงเซรามิกส์โดยเครื่อง Spray Dryer
7 การสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์จากแกลบในระดับโรงประลอง
8 Practical Requirements for Alumina Armor Systems
9 Properties of Si3N4 ceramics sintered in an air and nitrogen atmosphere furnaces
10 Gas/solid reaction during sintering of Si3N4 ceramics in an air furnace
ปี พ.ศ. 2549
11 การหดตัวในมิติเชิงเรขาคณิตของชิ้นงานเซรามิกส์จากการอัดแบบแนวเดียว
12 การพัฒนาซิลิคอนไนไตรด์เซรามิกส์ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ
13 การขึ้นรูปและวิเคราะห์คุณลักษณะของรีแอ็กชั่นบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์
14 การเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในระดับโรงประลองโดยใช้เตาก๊าซ LPG
ปี พ.ศ. 2548
15 Effect of Silicon Powder Size on the Processing of Reaction-Bonded Silicon Nitride
16 Effect of Processing Condittions on the Phase and Microstructure of Nano-SiC Produced from Rice Husks
ปี พ.ศ. 2547
17 การสำรวจข้อมูลเพื่อความร่วมมือด้านเทคโนโลยี structural ceramics ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
18 รวยได้จากแกลบ
19 การขึ้นรูปหัวฉีดน้ำมันรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์เพื่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2546
20 Corrosion of silicon carbide filter in molten metal
ปี พ.ศ. 2545
21 ผลของขนาดผงซิลิคอนต่อกระบวนการขึ้นรูปรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์และการเกิดออกซิเดชันของรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์
ปี พ.ศ. 2542
22 การผลิตและหาลักษณะเฉพาะของ reaction-bonded silicon nitride