ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุณฑลี เวชสาร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2534
1 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการบริการหลังการขายของบริษัท ที่ขายรถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
2 การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในโครงการหลวง
3 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยแบบอาคารชุดพักอาศัยของผู้มีรายได้สูงในเขตชั้นกลางถึงชั้นในของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
4 การตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ และต้นไม้ประดิษฐ์ของไทย
ปี พ.ศ. 2531
5 ผลกระทบการบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สดที่มีต่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2530
6 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการทำประกันชีวิต
7 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับผ้าอนามัย ในเขตกรุงเทพมหานคร