ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิ่งพร ทองใบ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กึ่งพร ทองใบ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรในฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2556
2 ระดับความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานสาขาที่ 31
ปี พ.ศ. 2553
3 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสถาบันสอนภาษาแบลิทซ์ สาขาสยามพารากอน โดยใช้รูปแบบการประเมินผลของเคิร์กแพทริ
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันกับองค์การของพนักงานบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
8 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมในจังหวัดสงขลา
9 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกบัญชี และประมวลผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2551
10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ ของพนักงานอุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูก ในจังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2536
11 การพยากรณ์ความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยช่วง พ.ศ.2536-2540
ปี พ.ศ. 2525
12 การศึกษาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐบาลในการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมไทย