ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิรณา แต้อารักษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2554 1
3 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความเครียดของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
2 สำรวจการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ การเข้าถึงบริการสาธารณสุขและความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพ ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
3 ปัจจัยที่ทำนายต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
4 ความต่อเนื่องของการปฏิบัติสมาธิตามโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึก เพื่อคลายเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น