ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติ เอกอำพน
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 4
2 2550 1
3 2522 2
4 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดินในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 การประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดิน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 การประเมินคุณภาพน้ำในระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร โดยใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน
4 อิทธิพลของตัวแปรการย้อมสีต่อกลไกการดูดซับสีแอสิดของเส้นใยไหม
ปี พ.ศ. 2550
5 การประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำของดินในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2522
6 การดูดซึมและการกระจายของตะกั่วและสังกะสีในพืชผักบางชนิด
7 การดูดซึมและการกระจายของตะกั่วและสังกะสีในพืชผักบางชนิด