ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติ เจิดรังษี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- กิตติ เจิดรังสี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 1
3 2555 8
4 2553 2
5 2552 3
6 2551 3
7 2550 6
8 2549 2
9 2548 1
10 2547 9
11 2546 2
12 2545 2
13 2544 4
14 2543 4
15 2527 1
16 543 58
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่าในคลังสินค้าของโรงงานผลิต อาหารทะเลกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2556
2 การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรในสายการผลิตซูริมิ
ปี พ.ศ. 2555
3 การหาวิธีการที่เหมาะสมในการผสมน้ำยางคอมเปาด์ในการผลิตถุงมือยาง ธรรมชาติ
4 การลดปริมาณฟิล์ม LLDPE ที่สูญเสียในกระบวนการบรรจุน้ำผลไม้ แบบหลอด
5 การลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บรรจุกระป๋อง
6 การลดการสูญเปล่าในกระบวนการผลิตฝากระป๋องแบบเปิดง่ายด้วยแนวคิดการผลิตแบบลีน
7 การลดการสูญเปล่าในกระบวนการผลิตฝากระป๋องแบบเปิดง่ายด้วยแนวคิดการผลิตแบบลีน
8 การลดปริมาณฟิล์ม LLDPE ที่สูญเสียในกระบวนการบรรจุน้ำผลไม้ แบบหลอด
9 การลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บรรจุกระป๋อง
10 การหาวิธีการที่เหมาะสมในการผสมน้ำยางคอมเปาด์ในการผลิตถุงมือยาง ธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2553
11 การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ความถูกต้องสมบูรณ์ของตะเข็บฝากระป๋อง ตามมาตราการด้านความปลอดภัยของอาหาร
12 การจัดทำระบบมาตรฐาน การทำความสะอาดเพื่อควบคุมเชื่อE.coli ในกระบวนการผลิตปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2552
13 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบูดูฯ
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชัทนีย์จากสัมแขก
15 การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มฮาลาล ผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้องงอกจากข้าวสังหยด
ปี พ.ศ. 2551
16 การพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากเศษเนื้อปลาทูน่า
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลา (Kerepok) จากการใช้ปลาหยองเป็นวัตถุดิบ
18 แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
19 การประยุกต์ใช้ควันเหลวในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกรมควัน
20 การลดปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิตมะละกอ
21 การตรวจพิสูจน์รับรองความถูกต้องของกระบวนการอาบเคลือบตามมาตรฐาน ISO 22000 : 2005
22 การปรับปรุงกระบวนการผลิตซอสมะเขือเทศเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับบรรจุภัณฑ์ขาด 200 กรัม 300 กรัม และ 600กรัม
23 การเพิ่มประสิทธิภาพส่วนห้องแช่แข็งของสายการผลิตหมึกแช่แข็ง
24 การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรน้ำเทียบกับปริมาณวัตถุดิบภายในสายการผลิต
ปี พ.ศ. 2549
25 การวัดประสิทธิภาพและการปรับปรุงการใช้น้ำแข็งในสายการผลิตปลาและปลาหมึก
26 ผลของอุณหภูมิอากาศร้อนขาเข้าและร้อยละของของแข็งที่ละลายได้ต่อผลิตภัณฑ์นมแพะผงโดยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย
ปี พ.ศ. 2548
27 โครงการฟื้นฟูอาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2547
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากน้ำตาลโตนดในเขตจังหวัดสงขลา
29 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
30 โครงการวิจัยและพัฒนาเนื้อสัตว์ปรุงรสรมควัน
31 ผลิตภัณฑ์กุ้งเสียบและกุ้งรมควันจากกุ้งขาวแวนนาไม
32 การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตวุ้นคาราจีแนนสำเร็จรูป
33 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตกุ้งชุบเกล็ดขนมปัง
34 การจัดทำระบบ HACCP ของผลิตภัณฑ์เยลลี่และหวานเย็นบรรจุหลอด
35 การปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนการรมยาง
36 ระบบการจัดการคลังสินค้าสำหรับโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2546
37 พัฒนาฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคใต้
38 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในพื้นที่ 5จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2545
39 น้ำผึ้งผง
40 เครื่องดื่มน้ำผึ้งผสมวุ้นบุก
ปี พ.ศ. 2544
41 การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเครื่องแกงก้อนสำเร็จรูป
42 การผลิตไอศครีมไขมันต่ำจากนมถั่วเหลือง
43 แกงไตปลาแห้งบรรจุกระป๋อง
44 การใช้น้ำมันปาล์มทดแทนเนยในผลิตภัณฑ์คุกกี้
ปี พ.ศ. 2543
45 การสำรวจการผลิตและบริโภคอาหารมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม
46 การสำรวจการผลิตและการบริโภคอาหารมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม : รายงานการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์
47 การสำรวจปริมาณ, คุณภาพและการจัดการผลิตภัณฑ์น้ำมนพาสเจอร์ไรส์หลังจากผลิตภัณฑ์หมดอายุการจำหน่าย
48 การสำรวจการผลิตและบริโภคอาหารมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2527
49 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตโปลีไวนิลแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
50 การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรในสายการผลิตซูริมิ
51 การลดจำนวนปลาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในขั้นตอนการดึงก้าง
52 การลดฟิล์มสูญเสียในกระบวนการผลิตน้ำผลไม้บรรจุหลอด
53 การประยุกต์ใช้เทคนิค TPM เพื่อบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร
54 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกุ้งตรงจุดคัด Filth
55 การพัฒนากระบวนการแปรรูปปลากะตักแห้งพร้อมบริโภคด้วยตู้อบลมร้อน