ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติ สิริพัลลภ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2544 1
3 2543 1
4 2542 1
5 2540 1
6 2533 1
7 2532 1
8 2529 1
9 2525 1
10 2521 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 Allergi-Care ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อป้องกันอาการภูมิแพ้
ปี พ.ศ. 2544
2 ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2543
3 การตลาดอิเล็กทรอนิคส์
ปี พ.ศ. 2542
4 การสร้างคุณค่าให้ตรายี่ห้อ
ปี พ.ศ. 2540
5 การสื่อสารการตลาดแบบครบเครื่อง
ปี พ.ศ. 2533
6 ข้อมูลทางการตลาดเพื่อการโฆษณา
ปี พ.ศ. 2532
7 เทคนิคการตรวจสอบการบริหารงานขาย
ปี พ.ศ. 2529
8 บัญญัติ 10 ประการของหนังโฆษณา
ปี พ.ศ. 2525
9 สัมภาษณ์คุณไพรัช สังวริบุตร ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์โทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2521
10 การใช้สมการถดถอยและค่าสหสัมพันธ์ในการหาความสัมพันธ์ ระหว่างราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับตัวแปรต่างๆ