ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติ วงส์พิเชษฐ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 Transparent-compartmental pot for root study
ปี พ.ศ. 2550
2 Inter-row Hand Weeders
ปี พ.ศ. 2545
3 วิธีทำเครื่องมือพื้นฐานสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง
4 การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือพื้นฐานสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง
ปี พ.ศ. 2544
5 อิทธิพลของน้ำท่วมขังที่มีต่อการเจริญเติบโต และองค์ประกอบผลผลิตของถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9
ปี พ.ศ. 2543
6 อิทธิพลน้ำท่วมขังที่มีต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา และองค์ประกอบผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ์ไทนาน 9
ปี พ.ศ. 2539
7 ผลของการตัดยอดที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
ปี พ.ศ. 2538
8 ผลของการตัดยอดที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว