ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระชายดำที่มีประสิทธิภาพสูงสู่ระบบการขึ้นทะเบียนตำรับ เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิ
3 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิ
4 การศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเต้านมและฤทธิ์ต่อระบบภูมคุ้มกันของสมุนไพรวงศ์อะคาร์เดียซีในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
5 การศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเต้านมและฤทธิ์ต่อระบบภูมคุ้มกันของสมุนไพรวงศ์อะคาร์เดียซีในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
6 การศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเต้านมของสมุนไพรวงศ์อะนาคาร์เดียซีในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2555
7 การศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเต้านมและฤทธิ์ต่อระบบภูมคุ้มกันของสมุนไพรวงศ์อะคาร์เดียซีในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากผักพื้นบ้านที่มีผลต้านแผลในกระเพาะอาหาร
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันจากมะรุม
10 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
11 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2554
12 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างสุขภาพจากสารสกัดโพลีแซคคาไรด์ของเส้นใยและดอกเห็ดกระด้าง
13 การศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเต้านมและฤทธิ์ต่อระบบภูมคุ้มกันของสมุนไพรวงศ์อะคาร์เดียซีในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากผักพื้นบ้านที่มีผลต้านแผลในกระเพาะอาหาร II
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันจากมะรุม II
16 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
17 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
18 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างสุขภาพจากสารสกัดโพลีแซคคาไรด์ของเส้นใยและดอกเห็ดกระด้าง
ปี พ.ศ. 2553
19 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากผักพื้นบ้านที่มีผลต้านแผลในกระเพาะอาหาร
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันจากมะรุม
22 การศึกษาฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
23 การศึกษาฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
24 การศึกษาฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
25 การศึกษาฤทธิ์ด้านการก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
26 การศึกษาฤทธิ์ด้านการก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
27 การศึกษาฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
28 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
29 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
30 ฤทธิ์ของสารสกัดติ้วในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารของหนูขาว
31 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
32 ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2550
33 การทดสอบคราบงูจงอางเพื่อพัฒนาต่อไปใช้เป็นเมมเบรนเยื่อกั้น
34 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2549
35 การศึกษาฤทธิ์กระชายดำในการกระตุ้นความกำหนัดในหนูเพศผู้
36 การศึกษาฤทธิ์กระชายดำในการกระตุ้นความกำหนัดในหนูเพศผู้
ปี พ.ศ. 2548
37 ฤทธิ์ต้านอักเสบของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ รักษาโรคในช่องปาก
38 ฤทธิ์ต้านอักเสบของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ รักษาโรคในช่องปาก
ปี พ.ศ. 2547
39 ฤทธิ์ต้านอักเสบของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ รักษาโรคในช่องปาก
ปี พ.ศ. 2546
40 ฤทธิ์ต้านอักเสบของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ รักษาโรคในช่องปาก II
ปี พ.ศ. 2545
41 ฤทธิ์ต้านอักเสบของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ รักษาโรคในช่องปาก
ปี พ.ศ. 2543
42 การศึกษาการจัดเรียงตัวเป็นชั้นของเอ็นโทไรนัลคอร์เทกซ์ และศึกษาคุณสมบัติของเซลล์ประสาทชั้นที่ 5 ของเอ็นโทไรนัลคอร์เทกซ์
ปี พ.ศ. 2542
43 ปัจจัยร่วมในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ ที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ : สารไดเมทิลไนโตรซามีน และแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2538
44 การศึกษาการจัดเรียงตัวเป็นชั้นของเอ็นโทไรนัลคอร์เทกซ์ และศึกษาคุณสมบัติของเซลล์ชั้นที่ 5 ของเอ็นโทไรนัลคอร์เทกซ์
ปี พ.ศ. 2533
45 ปัจจัยร่วมในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ ที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ : สารไดเมทิลไนโตรซามีน และแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
46 ปัจจัยร่วมในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ ที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ : สารไดเมทิลไนโตรซามีน และแอบกอฮอล์