ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสเริมจากสมุนไพรไทย
2 สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเปลือกรากมะหาด
ปี พ.ศ. 2552
3 สารต้านไวรัสเริมจากพืชไทย
ปี พ.ศ. 2551
4 สารต้านไวรัสเริมจากพืชไทย
ปี พ.ศ. 2550
5 ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาสารต้าน HIV และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากมะหาด : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2542
6 การวิจัยเพื่อค้นหาสารต้านมาลาเรียจากพืชสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2541
7 การวิจัยเพื่อค้นหาสารต้านมาลาเรียจากพืชสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2539
8 สารต้านมาลาเรียจากน้ำเต้าลม : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2532
9 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตสารปฏิชีวนะ โดยเชื้อMicromonospora และเชื้อสกุลอื่นที่เกี่ยวข้อง
10 การศึกษาเปรียบเทียบ การผลิตสารปฏิชีวนะโดยเชื้อ Micromonospora และเชื้อสกุลอื่นที่เกี่ยวข้อง