ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 เทคนิคการประเมินความล้าและการฟื้นฟูสภาพของโครงสร้างสะพาน เหล็กชนิด Girder Bridge
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาจุดเหมาะสมของการซ่อมบำรุงคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวัสดุคอมโพสิต
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินอายุการใช้งานของคานเหล็กที่เสริมกำลังโดยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาจุดเหมาะสมของการซ่อมบำรุงคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวัสดุคอมโพสิต
5 การประเมินอายุการใช้งานของคานเหล็กที่เสริมกำลังด้วยคาร์บอนไพเบอร์
6 การประเมินอายุการใช้งานของสะพานเหล็กที่เสริมกำลังโดยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์
7 การศึกษาจุดเหมาะสมของการซ่อมบำรุงคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวัสดุคอมโพสิต
ปี พ.ศ. 2552
8 เทคนิคการประเมินความล้าและการฟื้นฟูสภาพของโครงสร้างสะพาน เหล็กชนิด Girder Bridge
9 การพัฒนาแผนภาพการพังทลายภายใต้แรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์
10 ผลของการเสริมกำลังด้วยวัสดุโพลิเมอร์เสริมเส้นใยต่อหน่วยแรงล้าของสะพานชนิดคอมโพสิต
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนาแผนภาพการพังทลายภายใต้แรงดันของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์
12 การพัฒนาแผนภาพการพังทลายภายใต้แรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์
ปี พ.ศ. 2550
13 Effect of material uncertainties on dynamic response of segmental box girder bridge
ปี พ.ศ. 2549
14 การประเมินความเสียหายของรอยแตกในรอยเชื่อมของโครงสร้างนอกชายฝั่งทะเล
15 การประเมินความเสียหายของรอยแตกในรอยเชื่อมของโครงสร้างนอกชายฝั่งทะเล
ปี พ.ศ. 2548
16 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโครงสร้าง
17 การประเมินพฤติกรรมทางพลศาสตร์และสภาพการรับน้ำหนักของสะพานรถไฟเทคนิคการตรวจสอบและการวิเคราะห์
18 เทคนิคการประเมินสภาพและพฤติกรรมทางพลศาสตร์ ของสะพานรถไฟ
19 การศึกษาเปรียบเทียบการตอบสนองของแผ่นพื้นชนิดต่างๆ ภายใต้การกระทำของการเดินและการกระโดด
ปี พ.ศ. 2547
20 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของรอยต่อที่มีตำหนิ
21 การศึกษาเปรียบเทียบการตอบสนองของแผ่นพื้นชนิดต่างๆ ภายใต้การกระทำของ Walking Load Dancing Load และ Running Load
ปี พ.ศ. 2546
22 การศึกษาพฤติกรรมการสั่นของแผ่นพื้นเนื่องจากการเคลื่อนไหวของแรง