ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติมา ศิลปษา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2548 1
3 2545 3
4 2544 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การขึ้นรูปและวิเคราะห์คุณลักษณะของรีแอ็กชั่นบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์
ปี พ.ศ. 2548
2 Effect of Silicon Powder Size on the Processing of Reaction-Bonded Silicon Nitride
ปี พ.ศ. 2545
3 ผลของขนาดผงซิลิคอนต่อกระบวนการขึ้นรูปรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์และการเกิดออกซิเดชันของรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์
4 ผลของขนาดผงซิลิคอนต่อกระบวนการขึ้นรูปรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์ และการเกิดออกซิเดชันของรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์
5 ผลของขนาดผงซิลิคอนต่อกระบวนการขึ้นรูปรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์ และการเกิดออกซิเดชันของรีแอ็กชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์
ปี พ.ศ. 2544
6 โครงสร้างและคุณสมบัติทองเหลืองโดยกรรมวิธีหล่อขี้ผึ้งหาย