ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนยถั่วลิสงจากแห้ว
ปี พ.ศ. 2555
2 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
3 ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนยถั่วลิสงจากแห้ว
ปี พ.ศ. 2554
4 การทดสอบกลิ่นควันเหลว โดยการประเมินทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา
ปี พ.ศ. 2553
5 การทดแทนวัตถุดิบในซอสเพสโต้ด้วยวัตถุดิบในประเทศ
ปี พ.ศ. 2552
6 การทดสอบกลิ่นควันเหลวโดยการประเมินทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา
ปี พ.ศ. 2551
7 การทดสอบกลิ่นควันเหลวโดยการประเมินทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา
8 การผลิตควันเหลวสำหรับขนมไทย
9 การทดสอบกลิ่นควันเหลวโดยการประเมินทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา
ปี พ.ศ. 2550
10 การทดแทนวัตถุดิบในซอสเพสโต้ด้วยวัตถุดิบในประเทศ
11 การผลิตกลิ่นควันผงสำหรับขนมไทยโดยใช้วิธีเอนแคบซูเลชัน
12 การทดสอบกลิ่นควันเหลวโดยการประเมินทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา
ปี พ.ศ. 2549
13 การผลิตควันเหลวสำหรับขนมไทย
14 การผลิตกรีนาดีนจากมะเม่า
15 การทดแทนวัตถุดิบในซอสเพสโต้ด้วยวัตถุดิบในประเทศ
ปี พ.ศ. 2545
16 ก๋วยเตี๋ยวสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2544
17 การผลิตอนุพันธ์ไซริลของแป้งข้าวเจ้าโดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์
ปี พ.ศ. 2542
18 การผลิตอนุพันธ์ไซริลของแป้งข้าวเจ้าโดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์
ปี พ.ศ. 2541
19 การพัฒนาฟิล์มเคลือบบริโภคได้ชนิดฟิล์มประกอบสำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์ปลาเส้น
ปี พ.ศ. 2540
20 การทดลอง พัฒนา ถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิตและสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่สำคัญและเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์
21 การทดลอง พัฒนา ถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิต และสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่สำคัญ และเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2535
22 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์ จากสุกร : การผลิต สตู ซุปและแฮมอัดบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2534
23 คุณสมบัติและการแปรรูปขนุนสายพันธุ์ต่างๆ ในประเทศ ไทย
24 การปรับปรุงคุณภาพและกรรมวิธีการผลิตผลไม้แห้ง
ปี พ.ศ. 2533
25 คุณสมบัติและการแปรรูปขนุนสายพันธุ์ต่างๆ ในประเทศ ไทย
26 การปรับปรุงคุณภาพและกรรมวิธีการผลิตผลไม้แห้ง
ปี พ.ศ. 2529
27 ตัวแปรในกระบวนการผลิตและการทดแทนแป้งถั่วเขียวด้วยแป้งถั่วชนิดอื่น ในการผลิตวุ้นเส้น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 การผลิตแอคทีฟอีมัลซิไฟเออร์ จากของเหลือใช้ จากโรงงานสกัดน้ำมันถั่วเหลือง
29 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์ จากสุกร : การผลิต สตู ซุปและแฮมอัดบรรจุกระป๋อง
30 การทดลอง พัฒนา ถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิต และสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่สำคัญ และเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์
31 การผลิตควันเหลวสำหรับขนมไทย