ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2 ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนยถั่วลิสงจากแห้ว
ปี พ.ศ. 2552
3 การทดสอบกลิ่นควันเหลวโดยการประเมินทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา
ปี พ.ศ. 2549
4 การผลิตควันเหลวสำหรับขนมไทย
5 การผลิตกรีนาดีนจากมะเม่า
6 การทดแทนวัตถุดิบในซอสเพสโต้ด้วยวัตถุดิบในประเทศ
ปี พ.ศ. 2545
7 ก๋วยเตี๋ยวสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2541
8 การพัฒนาฟิล์มเคลือบบริโภคได้ชนิดฟิล์มประกอบสำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์ปลาเส้น
ปี พ.ศ. 2540
9 การทดลอง พัฒนา ถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิตและสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่สำคัญและเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2529
10 ตัวแปรในกระบวนการผลิตและการทดแทนแป้งถั่วเขียวด้วยแป้งถั่วชนิดอื่น ในการผลิตวุ้นเส้น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 การผลิตแอคทีฟอีมัลซิไฟเออร์ จากของเหลือใช้ จากโรงงานสกัดน้ำมันถั่วเหลือง