ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติพงศ์ เอกไชย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kittipong Ekkachai 11
2 ภานุพันธ์ ขวัญสุด 4
3 กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ 4
4 อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ 4
5 ชลลดา ธีระวร 4
6 วัลยา เหลืองนฤทัย 3
7 สันติพงศ์ ครุกานันต์ 3
8 คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ 3
9 ประกอบ โกเมศวรากุล 3
10 อุดม ลิ่วลมไพศาล 3
11 Apicit Tantaworrasilp 3
12 ณัฐวุฒิ กิจบุตราวัฒน์ 3
13 ทรงกรด ธิราชัย 3
14 อุดม โกมินทร์ 3
15 วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล 3
16 ธีรพงศ์ ฟองจันทร์ 3
17 วุฒิภัทร คอวนิช 3
18 ธีศิษฏ์ ลีลาสวัสดิ์สุข 3
19 Wutthiphat Covanich 3
20 Theerapong Fongjun 3
21 กิตติพงศ์ สังฆรักษ์ 2
22 กฤติยา หนูนุช 2
23 พิเชษฐ พุดซ้อน 2
24 อุ่นพงศ์ สุภัคชูกุล 2
25 Itthisek Nilkhamhang 2
26 Teesid Leelasawassuk 2
27 ภาสกร ทิวัฑฒานนท์ 2
28 Udom Lewlomphaisarl 2
29 Wanlaya Laungnarutai 2
30 ประวิทย์ แสงสัจจา 2
31 Chonlada Theeraworn 2
32 ปณิธิ พุ่มวิเศษ 1
33 ประดนเดช นีละคุปต์ 1
34 วารี สายวิวัฒน์ 1
35 Kamonwan Tanta-ngai 1
36 กนกวรรณ ตันไถง 1
37 Pradondet Nilagupta 1
38 สิริชัย นิธิอุทัย 1
39 Sirichai Nithi-Uthai 1
40 พงศกร สีขาว 1
41 เจษฎา ขัดทองงาม 1
42 ปกรณ์ โล่ห์พัฒนะกิจ 1
43 Kumpee Suksomboon 1
44 Santipong Karukanan 1
45 Wuttikorn Chaopramualkul 1
46 กมลวรรณ ตันไถง 1
47 Udom Komin 1
48 Phanuphan kwansud 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 6
3 2552 4
4 2550 2
5 2547 1
6 2546 2
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Modeling of a magneto-rheological damper using modified FNN without force sensor input
2 A control of MR damper using feed-forward neural network without force sensor
ปี พ.ศ. 2553
3 ระบบควบคุมการจำหน่ายไฟฟ้าสมรรถนะสูง
4 ระบบติดตามผลและควบคุมอัจฉริยะและความร่วมมือ การไฟฟ้านครหลวง (DAS)
5 ระบบสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลชุดตรวจวัดแรงดันน้ำของเขื่อน (DAM)
6 การเลือกแพลทฟอร์มในการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติซีเอ็นซี : กรณีศึกษา การพัฒนาระบบควบคุมสำหรับเครื่องตัดอัตโนมัติซีเอ็นซี NVT Series-M
7 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนระบบควบคุมมอเตอร์หลายแกนด้วย FPGA
8 การเลือกแพลทฟอร์มในการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติซีเอ็นซี : กรณีศึกษาการพัฒนาระบบควบคุมสำหรับเครื่องกัดอัตโนมัติซีเอ็นซี NVT Series-M
ปี พ.ศ. 2552
9 ระบบควบคุมเครื่องกัดอัตโนมัติ
10 ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตอัตโนมัติ
11 โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบริหารการตัดเหล็กเส้น
12 โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องกัด ซี เอ็น ซี แบบประหยัดเพื่อเป็นชุดสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ซี เอ็น ซี แบบประหยัด
ปี พ.ศ. 2550
13 การพัฒนาอัลกอริทึมการเคลื่อนที่แบบต่อเนื่องของเครื่องจักรซีเอนซีบนชุดควบคุม DSP
14 โครงการรีโทรฟิตเครื่องกัดชิ้นงาน RAMA200 ด้วยโปรแกรม EMC
ปี พ.ศ. 2547
15 การใช้เมต้าฮิวริสติกลูกผสมเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเรียงชิ้นงานที่มีรูปร่างไม่แน่นอน
ปี พ.ศ. 2546
16 A Hybrid Genetic Algorithms and Tabu Search for Solving an Irregular Shape Strip Packing Problem
17 การใช้เมต้าฮิวริสติกลูกผสมเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเรียงชิ้นงานที่มีรูปร่างไม่แน่นอน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 Design and development of an open architecture CNC controller for milling machine retrofitting
19 Design and implementation of the behaviour inspection system for Rajjaprabha Dam
20 Variable walking speed controller of MR damper prosthetic knee using neural network predictive control
21 Robotic slit-lamp for Tele-ophthalmology
22 MR damper identification using EHM-based feedforward neural network
23 Modeling of a magneto-rheological damper using modified FNN without force sensor input
24 A control of MR damper using feed-forward neural network without force sensor
25 Force control of a magnetorheological damper using an elementary hysteresis model-based feedforward neural network
26 A novel approach to model magneto-rheological dampers using EHM with a feed-forward neural network