ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การุณ แซ่จอก
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Karn S.K.
- Kruawan S.
- Karim S.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัมพร โพธิ์ใย 13
2 ชาญเดช หรูอนันต์ 9
3 มนตรี แสนละมูล 7
4 เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ 5
5 Karoon Saejok 4
6 Amporn Poyai 4
7 เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 3
8 จักรพงศ์ ศุภเดช 3
9 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์ 2
10 คมสัน บุณยวณิชย์ 2
11 รัตนาวรรณ เมนะเนตร 2
12 อภิรักษ์ ผันเขียว 2
13 ภาวดี มีสรรพวงศ์ 2
14 Charndet Hruanun 2
15 T. Arpautaipong 2
16 Ekalak Chaowicharat 2
17 นิมิต สมหวัง 2
18 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 2
19 Jubenkanda T. 1
20 Visrutaratna S. 1
21 Chariyalertsak C. 1
22 Sendah M. 1
23 Timbe A. 1
24 Fiamma A. 1
25 Steward W. 1
26 Murima O. 1
27 Machinda T. 1
28 Pettifor A. 1
29 Mrumbi K. 1
30 Kilonzo G. 1
31 Mulawa M. 1
32 Genberg B. 1
33 Link B. 1
34 Mickalian J. 1
35 Khumalo-Sakutukwa G. 1
36 Zelaya C. 1
37 Morfit S. 1
38 Hlavka Z. 1
39 อนุชา เรืองพานิช 1
40 - 1
41 McIntyre J. 1
42 โกวิท โซวสุวรรณ 1
43 นิธิ อัตถิ 1
44 Wutthinan Jeamsaksiri 1
45 Nithi Atthi 1
46 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 1
47 McGrath N. 1
48 Hlubinka D. 1
49 Fritz K. 1
50 Piwowar-Manning E. 1
51 Laeyendecker O. 1
52 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 1
53 Gregowski A. 1
54 Abler L. 1
55 Hausler H. 1
56 Robertson G. 1
57 Johnson-Lewis L. 1
58 Chingono A. 1
59 Wisut Titiroongruang 1
60 วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง 1
61 Montree Saenlamool 1
62 N. Thamrongwattanachai 1
63 Srikitjakarn L. 1
64 Nockler K. 1
65 Horchner F. 1
66 Baumann M. 1
67 Suwat Sopitpan 1
68 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
69 Jakrapong Supadech 1
70 อรพรรณ ทองสุข 1
71 ปาวีณา ดุลยเสรี 1
72 Oraphan Thongsuk 1
73 Paweena Dulyaseree 1
74 S. Supadech 1
75 W. Titiroongruang 1
76 A. Kaewcharoen 1
77 Kungwan N. 1
78 Hannongbua S. 1
79 Donnell D. 1
80 Mbwambo J. 1
81 Gray G. 1
82 Salazar-Austin N. 1
83 van Rooyen H. 1
84 Joseph P. 1
85 Frohlich J. 1
86 Szekeres G. 1
87 Sweat M. 1
88 Morin S. 1
89 Rungrotmongkol T. 1
90 Saengsawang O. 1
91 Parasuk V. 1
92 Ratanasak M. 1
93 Srithanaviboonchai K. 1
94 Richter L. 1
95 Beyrer C. 1
96 Chariyalertsak S. 1
97 Ngubani T. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2553 1
3 2551 5
4 2550 3
5 2549 5
6 2548 1
7 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Ethylene insertion in the presence of new alkoxysilane electron donors for Ziegler-Natta catalyzed polyethylene
2 Age-Related Differences in Socio-demographic and Behavioral Determinants of HIV Testing and Counseling in HPTN 043/NIMH Project Accept
ปี พ.ศ. 2553
3 Improvement of Photoresist Film Coverage on High Topology Surface with Spray Coating Technique
ปี พ.ศ. 2551
4 ชุดอุปกรณ์ทดสอบพร้อมวิธีการวัดและเทคนิควิเคราะห์อุปกรณ์ตรวจจับความดัน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
5 สูตรการกัดซิลิคอนโดยมีน้ำยาไวแสงเป็นชั้นป้องกัน
6 สูตรการกัดซิลิคอนโดยมีซิลิคอนไดออกไซด์เป็นชั้นป้องกัน
7 กระบวนการเจือสารในอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ด้วยเทคนิคการยิงฝังประจุไอออนสารเจือ
8 Cross-sectional study of Trichinella spp in pigs in CDR, Nepal using pepsin digestion and Elisa serology
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการสร้าง ความต้านทานเชิงแผ่นของโพลีรีซีสเตอร์ บนอุปกรณ์ตรวจจับความดันเชิงผิว
10 เทคนิคการยิงฝังประจุที่เหมาะสมในกระบวนการสร้างซีมอสขนาด
11 การศึกษาความต้านทานของฟิล์มโพลีซิลิคอนและอมรร์ฟัสซิลิคอน หลังกระบวนการยิงฝังประจุ เพื่อใช้ในอุปกรณ์ตรวจจับความดัน
ปี พ.ศ. 2549
12 การยิงฝังประจุอาร์ซินิกส์สำหรับสร้างซอสเดรนที่เหมาะสมในกระบวนการสร้าง 0.8 um NMOS
13 ศึกษาการยิงฝังประจุโบรอนอะตอมมิกส์นัมเบอร์ต่างๆ ของพลาสมา BF3 ต่อค่าความต้านทานเชิงผิว
14 ผลของการปรับเปลี่ยน มุมเบี่ยงเบน การหมุน และสเตปการหมุน ในกระบวนการยิงฝังประจุ
15 Simulation of Low Pressure Capacitive Transducer With Polysilicon Diaphragm on The Silicon Substrate for Hearing Aids Device
16 The Simulation of Piezoresistive Silicon Microphone At Low Sound PressureTo Optimise Positions of The Strain Gauges
ปี พ.ศ. 2548
17 ความลึกในการเจือสารโบรอน โดยวิธียิงฝังประจุหลายครั้ง ด้วยเครื่องยิงฝังประจุกระแสขนาดกลาง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 P-buried region effects on breakdown voltage of NPT-TIGBT structure
19 The effects of fluorine ion implantation on acrylic resin denture base
20 Effect of temperature to characteristics of polysilicon based surface micromachining piezoresistive pressure sensor