ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การุณ ทองประจุแก้ว
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 เซนเซอร์โซล-เจลแบบตรวจวัดสีสำหรับวิเคราะห์ยูเรียในตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2561
2 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลากัด(Betta splendens Regan, 1910) เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2560
3 การเปลี่ยนแปลงของระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อ และเกล็ดหลังการตายของปลานิล (Oreochromis niloticus)
ปี พ.ศ. 2558
4 การดัดแปรโครงสร้างของกากเนื้อในเมล็ดปาล์มเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสำหรับปลานิล (Oreochromis niloticus)
ปี พ.ศ. 2557
5 การดัดแปรโครงสร้างของกากเนื้อในเมล็ดปาล์มเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสำหรับปลานิล (Oreochromis niloticus)
6 การดัดแปลงโครงสร้างของสาหร่ายNostoc commune Vaucher โดยวิธีทางฟิสิกส์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำในระดับหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงปลากัดไทย (Betta splendens Regan, 1910)