ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การัณย์ หอมชาติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2549 1
4 2548 1
5 2546 2
6 2545 1
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบฉนวนความร้อนสำหรับแก๊สร้อนไหลโดยใช้วัสดุพรุนเซลลูล่าร์เปิดแผ่นประกบ
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาเตาไพโรไลซิสชีวมวลเพื่อเพิ่มศักย์ภาพในการผลิต: ถ่าน น้ำส้มควันไม้ และ โปรดิวเซอร์ก๊าซ
3 การพัฒนาเตาไพโรไลซิสชีวมวลเพื่อเพิ่มศักย์ภาพในการผลิต: ถ่าน น้ำ ส้มควันไม้ และ โปรดิวเซอร์ก๊าซ
ปี พ.ศ. 2549
4 เครื่องลำเลียงเมล็ดข้าวเปลือก
ปี พ.ศ. 2548
5 การออกแบบเครื่องจักรตีเหล็กด้วยค้อนลม
ปี พ.ศ. 2546
6 การศึกษาและออกแบบเครื่องจักรตัดเหล็กเส้นอัตโนครราชสีมา
7 การศึกษาและออกแบบเครื่องจักรดัดเหล็กเส้นอัตโนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2545
8 การศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรของระบบระบายอากาศโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง