ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กานดา สายแก้ว
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- กานดา สายแก้ว,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเปรียบเทีบประสิทธิภาพระบบอนุมานเชิงตรรกะประสิทธิภาพสูงสำหรับการประยุกต์บนระบบแนะนำข้อมูลภายใต้เฟรมเวิร์คการจัดการเเแปพลิเคชันที่อ้างอิงกับฐานความรู้ออนโทโลยี
ปี พ.ศ. 2556
2 การแนะนำการตอบคำถามอัตโนมัติในกระดานสนทนา
ปี พ.ศ. 2555
3 การแนะนำการตอบคำถามอัตโนมัติในกระดานสนทนา II
ปี พ.ศ. 2554
4 การแนะนำการตอบคำถามอัตโนมัติในกระดานสนทนา
5 การบูรณาการข้อมูลของแหล่งข้อมูลเสมือนโดยใช้เว็บเซอร์วิสและเพียร์-ทู-เพียร์
ปี พ.ศ. 2552
6 การจับคู่อิลิเมนต์ระหว่างโครงสร้างเอกซ์เอ็มแอลแบบกึ่งอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การจัดลำดับผู้ใช้งานทวิตเตอร์ที่น่าติดตามด้วยกระบวนการทางสถิติ