ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาจบัณฑิต วงศ์ศรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 3
2 2546 1
3 2545 1
4 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 เครือข่ายความหมายของคำว่า 'ออก' ในภาษาไทย : การศึกษาแนวอรรถศาสตร์ปริชาน
2 เครือข่ายความหมายของคำว่า `ออก' ในภาษาไทย: การศึกษาแนวอรรถศาสตร์ปริชาน
3 เครือข่ายความหมายของคำว่า 'ออก' ในภาษาไทย : การศึกษาแนวอรรถศาสตร์ปริชาน
ปี พ.ศ. 2546
4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของทบวงมหาวิทยาลัย และคะแนนสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของทบวงมหาวิทยาลัยและคะแนนสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของทบวงมหาวิทยาลัย และคะแนนสอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่