ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัลยกร ขวัญมา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การลดการก่อตัวของไตรฮาโลมีเทนในกระบวนการผลิตน้ำประปา
2 การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ โคเวอร์ ลากูน โดยใช้ระบบน้ำวน (มุ่งเป้า)
ปี พ.ศ. 2555
3 การลดการก่อตัวของไตรฮาโลมีเทนในกระบวนการผลิตน้ำประปา III
4 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากผักตบชวาและกะลามะพร้าวเพื่อใช้ในการดูดซับสีจากน้ำเสียจากการย้อมไหม
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดปัญหาตะกอนเบาไม่จมตัวในระบบแอกติเวเตดสลัดจ์
6 การลดการก่อตัวของไตรฮาโลมีเทนในกระบวนการผลิตน้ำประปา II
ปี พ.ศ. 2554
7 การลดการก่อตัวของไตรฮาโลมีเทนในกระบวนการผลิตน้ำประปา
ปี พ.ศ. 2553
8 การบำบัดสารละลายฟีนอลโดยใช้ปฏิกิริยาเฟนตันร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาจากดิน
9 การบำบัดน้ำเสียสีย้อมไหมโดยใช้ปฏิกิริยาเฟนตันร่วมกับเฟอรัสไอออนจากชุดดินยโสธร
10 การกำจัดสีและซีโอดีจากน้ำเสียจากการย้อมไหมโดยใช้คอลัมน์บรรจุแกลบเผา
ปี พ.ศ. 2552
11 การนำน้ำใช้แล้วกลับมาใช้ช้ำ
12 การบำบัดซีโอดีในน้ำเสียจากการย้อมไหมในครัวเรือนโดยแกลบเผา (จดอนุสิทธิบัตรในส่วนของชุดกรองอย่างง่าย)
13 ประสิทธิภาพในการดูดซับสีแอซิดด้วยถ่านกัมมันต์จากแกลบเผา
ปี พ.ศ. 2544
14 การทำเสถียรกากตะกอนโลหะหนักตะกั่วและแคตเมียมโดยใช้เถ้าแกลบดำและเถ้าแกลบขาว