ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัมมาล กุมาร ปาวา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- กัมมาล กุมาร ปาวา -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 พิสูจน์ประสิทธิผลและความปลอดภัยของงาขี้ม้อนในโรคความจำเสื่อมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2553
2 ซาโปนินเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอดแยกที่ได้จากหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea birmanica Cytotoxic Saponin against Lung Cancer Cells from Dioscorea birmanica Prain & Burkill
ปี พ.ศ. 2548
3 Nutraceutical properties of Thai "Yor", Morinda citrifolia and "Noni" juice extract
4 การศึกษาหาปริมาณวิตามินบีรวมจากข้าวประเภทต่างๆ ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
5 การหารูปแบบการสกัดวิตามินบีรวมจากรำข้าว เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปปฏิบัติได้
6 การถ่ายทอดวิทยาการสกัดรำข้าวสู่ชุมชน
ปี พ.ศ. 2546
7 การศึกษาระบาดวิทยาและปัจจัยเสี่ยงของไวรัสตับอักเสบ ซี ในชุมชนของประเทศไทย