ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัมพล แก้วเกษ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของการแช่แข็งต่อการแสดงออกของตัวรับสเตียรอยด์ฮอร์โมนเพศของตัวอสุจิสุกร
ปี พ.ศ. 2554
2 การทดลองฉีดเชื้อ Trypanosoma evansi เข้าในสุกรแม่พันธุ์และสุกรพ่อพันธุ์ : การศึกษาทางพยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยา และพยาธิวิทยาภูมิคุ้มกัน
3 การทดลองชีดเชื้อ T. evansi เข้าในสุกรแม่พันธุ์ และสุกรพ่อพันธุ์: การศึกษาทางพยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยา และพยาธิวิทยาภูมิคุ้มกัน
4 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งและการประยุกต์ใช้น้ำเชื้อแช่แข็งสำหรับการผสมเทียมในอุตสาหกรรมการผลิตสุกร
ปี พ.ศ. 2552
5 ผลของการเติมสารต้านอนุมูลอิสระชนิดต่างๆ และกรดไขมันไม่อิ่มตัวแบบสายยาว [DHA] ในกระบวนการแช่แข็งต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งในพ่อสุกรสายพันธุ์ต่างๆ
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาเพื่อหาปริมาณของตัวอสุจิ และปริมาตรของน้ำเชื้อที่เหมาะสมสำหรับการผสมเทียมแบบสอดท่อลึก [IUI] โดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็งในสุกรนาง
ปี พ.ศ. 2548
7 ผลกระทบของการผสมเทียมหลังตกไข่ ต่อประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ของสุกรนาง