ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กันยา อัครอารีย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กันยา อัครอารีย์, 2519-
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2560 2
3 2559 1
4 2556 4
5 2555 12
6 2554 1
7 2553 8
8 2545 3
9 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการรวบรวมและกระจายวัตถุดิบในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันด้วยการกำหนดการบริหารจัดการพื้นที่
2 การวิจัยทางการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราภายใต้การใช้งานในประเทศ
ปี พ.ศ. 2560
3 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อสร้างสมดุลระหว่างพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
4 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อสร้างสมดุลระหว่างพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2559
5 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในส่วนต้นน้ำของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2556
6 การลดระยะเวลาการสูญเสียในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ขึ้นรถบรรทุกสิบล้อ
7 การควบคุมน้ำหนักถุงมือหลังออกจากไลน์การผลิต
8 การเพิ่มประสิทธิภาพการขูดเลือด
9 การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานโดยการจัดเกรดพนักงาน / การลดปริมาณปลาที่ไม่ได้มาตรฐานหลังผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2555
10 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตช่วงทอดของสินค้าไก่แปรรูป
11 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขูดสะอาดในกระบวนการแกะเนื้อ-หัว-เหงือก-แก้ม โดยประยุกต์ใช้ระบบค่าแรงจูงใจ
12 การลดปริมาณสีในน้ำเสียจากการผลิตกุ้งเทียม
13 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในขั้นตอนการเติมพริก
14 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียงสินค้ากุ้งยืดตัวตรง
15 การนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการควบคุมการหมุนเวียนของสินค้า ในขั้นตอนการบรรจุถึงส่งมอบสินค้า
16 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียงสินค้ากุ้งยืดตัวตรง
17 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในขั้นตอนการเติมพริก
18 การนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการควบคุมการหมุนเวียนของสินค้า ในขั้นตอนการบรรจุถึงส่งมอบสินค้า
19 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตช่วงทอดของสินค้าไก่แปรรูป
20 การลดปริมาณสีในน้ำเสียจากการผลิตกุ้งเทียม
21 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขูดสะอาดในกระบวนการแกะเนื้อ-หัว-เหงือก-แก้ม โดยประยุกต์ใช้ระบบค่าแรงจูงใจ
ปี พ.ศ. 2554
22 การลดของเสียที่เกิดจากตำหนิของเยลลี่ในกระบวนการผลิตวุ้นคาราจีแนนสำเร็จรูปกลิ่นผลไม้และโยเกิร์ต
ปี พ.ศ. 2553
23 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทำละลายไก่แช่แข็งโดยใช้ตู้หมักแป้ง
24 การศึกษาคุณสมบัติของกระป๋องที่เคลือบด้วยแลกเกรอ์ชนิดที่ปราศจากสารบิสฟีนอล เอ
25 การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตกุ้งแปรรูป
26 การลดของเสียประเภทจุดดำในชิ้นงานพลาสติกด้วยวิธีการขึ้นรูปแบบ
27 การลดการสูญเสียปลาจากเครื่องขอดเกล็ด
28 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการทดสอบและการจัดเก็บรักษาชิ้นงานทดสอบในอุตสาหกรรมผลิตกระป๋อง
29 การปรับปรุงประสิทธิภาพการปั๊มขึ้นรูปฟอล์ยปิดผนึกน้ำผลไม้บรรจุขวด
30 การเพิ่มผลิภาพการบรรจุถุงมือโดยวิธีการจัดสมดุลสายการผลิต
ปี พ.ศ. 2545
31 การพัฒนาดัชนีวัดสมรรถนะหลักโดยใช้วิธีการประเมินแบบดุลยภาพ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
32 การพัฒนาดัชนีวัดสมรรถนะหลักโดยใช้วิธีการประเมินแบบดุลยภาพ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
33 การพัฒนาดัชนีวัดสมรรถนะหลักโดยใช้วิธีการประเมินแบบดุลยภาพ : กรณีศึกษา โรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 การควบคุมน้ำหนักถุงมือหลังออกจากไลน์การผลิต
35 การเพิ่มประสิทธิภาพการขูดเลือด
36 การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานโดยการจัดเกรดพนักงาน / การลดปริมาณปลาที่ไม่ได้มาตรฐานหลังผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็ง
37 การลดระยะเวลาการสูญเสียในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ขึ้นรถบรรทุกสิบล้อ