ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัญชลี เจติยานนท์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาสูตรตำรับ ทดสอบประสิทธิภาพ ทดสอบความเป็นพิษ และสำรวจการยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไรโซแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
2 ตัวกำหนดของเชื้อ Enterobacter asburiae strain RS83 ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
ปี พ.ศ. 2553
3 ตัวกำหนดของเชื้อ Enterobacter asburiae strain RS83 ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
4 การใช้ไรโซแบคทีเรียเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคกุ้งแห้ง โรคเหี่ยวเขียว และโรครากและโคนเน่า
5 การส่งเสริมการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวไทยสายพันธุ์ต่างๆ โดยใช้เชื้อ Bacillus cereus สายพันธุ์ RS87
ปี พ.ศ. 2552
6 การใช้ไรโซแบคทีเรียเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคกุ้งแห้ง โรคเหี่ยวเขียว และโรครากและโคนเน่า
ปี พ.ศ. 2551
7 ประสิทธิภาพของการใช้ Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) ร่วมกันสำหรับการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคผักหลายชนิดในบริเวณที่มีความแตกต่างกันทางด้านภูมิศาสตร์
8 การส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวไทยสายพันธุ์ต่าง ๆ โดยใช้เชื้อ Bacillus cereus สายพันธุ์ RS87
9 การใช้ไรโซแบคทีเรียเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคกุ้งแห้ง โรคเหี่ยวเขียว และโรครากและโคนเน่า
10 การพัฒนาสูตรตำรับ ทดสอบประสิทธิภาพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากไรโซแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2550
11 ประสิทธิภาพของการใช้ Plant Growth Promoting Rhizobacteria ร่วมกันสำหรับกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคพืชหลายชนิดในพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันทางด้านภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2549
12 ประสิทธิภาพของการใช้ Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR)ร่วมกันสำหรับการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคผักหลายชนิดในบริเวณที่มีความแตกต่างกันทางด้านภูมิศาสตร์
13 การพัฒนาสูตรตำรับ ทดสอบประสิทธิภาพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากไรโซแบคทีเรีย
14 ประสิทธิภาพของการใช้ Plant Growth Promoting Rhizobacteria ร่วมกันสำหรับกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคพืชหลายชนิด ในพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันทางด้านภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2545
15 การเพิ่มประสิทธิภาพและความคงที่ในการจัดการโรคพืชทางชีวภาพโดยการใช้ Rhizobacteria ที่เข้ากันได้ร่วมกัน
16 การเพิ่มประสิทธิภาพและความคงที่ในการจัดการโรคพืชทางชีวภาพโดยการใช้ Rhizobacteria ที่เข้ากันได้ร่วมกัน
17 การเพิ่มประสิทธิภาพและความคงที่ในการจัดการโรคพืชทางชีวภาพ โดยการใช้ Rhizobacteria ที่เข้ากันได้ร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2544
18 การใช้ Plant Growth Promoting Rhizobacteria กระตุ้นพืชตระกูลผักให้สร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคแอนแทรคโนส