ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัญจนี ศรีโสภา
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 - 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2548 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การสร้างเสริมความรู้เรื่องอันตรายของบุหรี่โดยผ่านสมาชิกเครือข่ายนักเรียนที่มีคุณลักษณะของสมาชิกแตกต่างกันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
2 การสร้างเสริมความรู้เรื่องอันตรายของบุหรี่โดยผ่านสมาชิกเครือข่ายนักเรียนที่มีคุณลักษณะของสมาชิกแตกต่างกัน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ปี พ.ศ. 2548
3 ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวที่สัมพันธ์กับการติดยาเสพติดของวัยรุ่นชายตอนกลางในกรุงเทพมหานคร
4 ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวที่สัมพันธ์กับการติดยาเสพติด ของวัยรุ่นชายตอนกลาง ในกรุงเทพมหานคร