ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัญจนา แซ่เตียว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2554 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 1
6 2549 3
7 2547 1
8 2539 2
9 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสร้าง somatic embryogenesis ของลิลลี่ (Lilium formolongo)
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของวิธีการย้ายปลูกและวัสดุปลูกที่มีต่อการย้ายปลูกว่านสี่ทิศและซ่อนกลิ่น
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการถ่ายยีนเข้าสู่บัวหลวง
ปี พ.ศ. 2551
4 การขยายสายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2550
5 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวประดับ
ปี พ.ศ. 2549
6 การถ่ายยีน VP1 จากเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย เข้าสู่ถั่วฮามาต้า
7 การปรับปรุงพันธุ์บัวหลวงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตรากและเมล็ดบัว
8 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปทุมมาที่เหมาะสม สำหรับการถ่ายยีนโดยใช้อะโกรแบคทีเรียม
ปี พ.ศ. 2547
9 การพัฒนาวัสดุปลูกพืชจากวัสดุเหลือใช้ของปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2539
10 การจำแนกกลุ่มพันธ์ปทุมมาจากแบบแผนของไอโซไซม์
11 การจำแนกกลุ่มพันธุ์ปทุมมาจากแบบแผนของไอโซไซม์ / กัญจนา แซ่เตียว