ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กอบกุล เหล่าเท้ง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 32
2 Kobkul Laoteng 22
3 Morakot Tanticharoen 10
4 มรกต ตันติเจริญ 10
5 รวิสรา รื่นไวย์ 9
6 Rawisara Ruenwai 4
7 สมพิศ จิตต์ซื่อ 4
8 สุกัญญา จีนเหนาะ 4
9 วัฒนา เจียมตน 4
10 Supaporn Cheevadhanarak 3
11 ชิเน ธำมรงค์ธรรม 3
12 อนันต์ ทองทา 3
13 อัศวิน มีชัย 3
14 Anan Tongta 3
15 กาญจนา ฤกษ์สมถวิล 2
16 Yuwapin Dandusitapunth 2
17 Milan Certik 2
18 Sompit Jitsue 2
19 ณมล วรปรีดา 2
20 ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ 2
21 S. Na-Ranong 2
22 Bruno Maresca 2
23 Bhimabol Khongto 2
24 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ 2
25 Sansanalak Rachdawong 2
26 ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ 2
27 Čertík, Milan 1
28 Vanida Bhavakul 1
29 Suranat Phonghanpot 1
30 Juntira Punya 1
31 สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ 1
32 Adamechová, Zuzana 1
33 Anuwat Tachaleat 1
34 จันทิรา ปัญญา 1
35 Andrea Neiss 1
36 Dina Petranovic 1
37 วรรณวิภา วงศ์แสงนาค 1
38 อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์ 1
39 Arastoo Badoei Dalfard 1
40 Wanwipa Vongsangnak 1
41 สุภาภรณ์ชีวะธนรักษ์ 1
42 Jens Nielsen 1
43 เตวิช วรปรีดา 1
44 P Jangbua 1
45 M Nopharatana 1
46 Sukanya Jeennor 1
47 Wattana Jeamton 1
48 Panit Kitsubun 1
49 พนิต กิจสุบรรณ 1
50 Pattsarun Cheawchanlertfa 1
51 Supapon Cheevadhanark 1
52 Sudarat Dulsawat 1
53 P. Kittakoop 1
54 ประสาท กิตตะคุปต์ 1
55 สุภาพร ภัสสร 1
56 Kanchana Rueksomtawin 1
57 Prasat Kittakoop 1
58 Sukunya Jeennor 1
59 Sakda Khoomrung 1
60 ศักดิ์ดา คุ้มหรั่ง 1
61 Supapon Passorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 3
4 2553 9
5 2552 2
6 2551 4
7 2550 4
8 2549 2
9 2548 3
10 2547 2
11 2546 2
12 2545 1
13 2544 1
14 2541 1
15 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษากลไกการสังเคราะห์ไตรเอซิลกลีเซอรอล ในรา Mucor circinelloides ด้วยวิธี gene perturbation
ปี พ.ศ. 2555
2 Biosynthesis of Xyrrolin, a New Cytotoxic Hybrid Polyketide/Non-ribosomal Peptide Pyrroline with Anticancer Potential, in Xylaria sp. BCC 1067
3 Microbial production of γ-linolenic acid: Submerged versus solid-state fermentations
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาระบบการควบคุมการสังเคราะห์ลิปิดในจุลินทรีย์ เพื่อประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง
5 Enhancing the production of gamma-linolenic acid in Hansenula polymorpha by fed-batch fermentation using response surface methodology
6 Mechanisms controlling lipid accumulation and polyunsaturated fatty acid synthesis in oleaginous fungi.
ปี พ.ศ. 2553
7 การจัดจำแนกยีนที่เกี่ยวข้องในลิปิดเมตาบอลิซึม ของรา Mucor circenilloides จากข้อมูลจีโนมด้วยวิธีการทางชีวสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการผลิตลิปิดมูลค่าสูง"
8 BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTION AND APPLICATION OF HIGH-VALUE MICROBIAL OILS
9 Heterologous production of polyunsaturated fatty acids in Saccharomyces cerevisiae causes a global transcriptional response resulting in reduced proteasomal activity and increased oxidative stress
10 Up-regulated expression of desaturase genes of Mucor rouxii in response to low temperature associates with pre-existing cellular fatty acid constituents
11 Fermentation process development of recombinant Hansenula polymorpha for gamma-linolenic acid production
12 Phycocyanin promoter of Spirulina platensis controlling heterologous expression in cyanobacteria
13 Oxygen-induced expression of delta6-, delta9- and delta12-desaturase genes modulates fatty acid composition in Mucor rouxii
14 การจัดจำแนกยีนที่เกี่ยวข้องในลิปิดเมตาบอลิซึมของรา Mucor circenilloides จากข้อมูลจีโนมด้วยวิธีการทางชีวสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการผลิตลิปิดมูลค่าสูง
15 การศึกษากระบวนการเปลี่ยนกรดไขมันจากภายนอกเพื่อประโยชน์ต่อการผลิตกรดแกมม่าลิโนเลนิคในรา mucor rouxii
ปี พ.ศ. 2552
16 Gamma-linolenic acid production of Mucor rouxii by solid-state fermentation using agricultural substrates
17 Overexpression of Acetyl-CoA carboxylase gene of Mucor rouxii enhanced fatty acid content in Hansenula polymorpha
ปี พ.ศ. 2551
18 การศึกษาสรีรวิทยาและอณูพันธุศาสตร์ของการสังเคราะห์กรดไขมันจำเป็นของรา Mucor Rouxii ต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในการเพาะเลี้ยง
19 Significance of fatty acid supplementation on profiles of cell growth, fatty acid and gene expression of three desaturases in Mucor rouxii
20 Ethanol-induced changes in expression profiles of cell growth, fatty acid and desaturase genes of Mucor rouxii
21 Evaluation of inoculum performance for enhancing gamma-linolenic acid production from Mucor rouxii
ปี พ.ศ. 2550
22 การศึกษาคุณสมบัติของ intein ของยีน DnaX ของ Spirulina platensis C1 เพื่อใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์โปรตีน
23 การสร้างโมเดลเครือข่ายการควบคุมการสังเคราะห์กรดไขมันจำเป็นชนิดกรดแกมม่าลิโนเลนิคของรา Mucor rouxii
24 การศึกษาหน้าที่และการใช้ Substrate ของเอนไซม์ Fatty Acid Elongases ของรา Mucor rouxii
25 การศึกษาคุณสมบัติของ intein ของยีน dnaX ของ spirulina platensis C1 เพื่อใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์โปรตีน
ปี พ.ศ. 2549
26 Comparative fatty acid profiling of Mucor rouxii under different stress conditons
27 Targeted mutagenesis of a fatty acid delta6-desaturase from Mucor rouxii: Role of amino acid residues adjacent to histidine-rich motif II.
ปี พ.ศ. 2548
28 Promoter analysis of Mucor rouxii delta 9-desaturase: Its implication for transcriptional regulation in Saccharomyces cerevisiae
29 Genetic modification of essential fatty acids biosynthesis in Hansenula polymorpha
30 Subsrate specificity and preference of delta6 –deaturase of Mucor rouxii.
ปี พ.ศ. 2547
31 การศึกษาคุณลักษณะทางอณูชีววิทยาและชีวเคมีของเอ็นไซม์ linoleoyl desaturase (D6 – desaturase) ที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์กรดไขมันจำเป็นในรา Mucor rouxii
32 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสังเคราะห์กรดไขมันจำเป็นและการเปลี่ยนรูปร่างของรา Mucor rouxii
ปี พ.ศ. 2546
33 การโคลนและการศึกษาการแสดงออกของยีน Fatty Acid Synthetase [FAS1] ของ Mucor rouxii ATCC24905
34 การศึกษาการควบคุมการแสดงออกของยีน Delta 9 desaturase ของ Mucor rouxii ATCC24905
ปี พ.ศ. 2545
35 การหาชุมทางหลักในวิถีการสังเคราะห์ไขมันในรา Mucor rouxii ATCC24905
ปี พ.ศ. 2544
36 การปรับแต่งองค์ประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวในยีสต์ Hansenula polymorpha CBS1976 โดยใช้ยีน ?6-desaturase ของ Mucor rouxii ATCC24905
ปี พ.ศ. 2541
37 การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของการสร้างกรดแกมม่าลีโนเลนิกใน Mucor rouxii 24905: 1. การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของยีนที่เกี่ยวข้องในการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิก (delta 9 และ delta 12 desaturase)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
38 Promoter analysis of Mucor rouxii ?9-desaturase: Its implication for transcriptional regulation in Saccharomyces cerevisiae
39 Substrate specificity and preference of ?6-desaturase of Mucor rouxii
40 Genetic modification of essential fatty acids biosynthesis in Hansenula polymorpha
41 Comparative fatty acid profiling of Mucor rouxii under different stress conditions
42 Targeted mutagenesis of a fatty acid ?6-desaturase from Mucor rouxii: Role of amino acid residues adjacent to histidine-rich motif II
43 The genome-scale metabolic model iIN800 of Saccharomyces cerevisiae and its validation: A scaffold to query lipid metabolism
44 Significance of fatty acid supplementation on profiles of cell growth, fatty acid, and gene expression of three desaturases in Mucor rouxii
45 Enhancing the production of gamma-linolenic acid in Hansenula polymorpha by fed-batch fermentation using response surface methodology
46 Mechanisms controlling lipid accumulation and polyunsaturated fatty acid synthesis in oleaginous fungi
47 Oxygen-induced expression of ?6-, ?9- and ?12-desaturase genes modulates fatty acid composition in Mucor rouxii
48 Overexpression of Acetyl-CoA carboxylase gene of mucor rouxii enhanced fatty acid content in hansenula polymorpha
49 Novel elongase of Pythium sp. with high specificity on ?6- 18C desaturated fatty acids
50 Repertoire of malic enzymes in yeast and fungi: Insight into their evolutionary functional and structural significance
51 Genome-scale analysis of the metabolic networks of oleaginous Zygomycete fungi
52 Up-regulated expression of desaturase genes of Mucor rouxii in response to low temperature associates with pre-existing cellular fatty acid constituents