ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กวิน ว่องวิกย์การ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 1
2 2547 1
3 2545 2
4 2544 1
5 2542 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 การเปรียบเทียบภูมิปัญญาในการพัฒนาการของบ้านพื้นถิ่นไทลื้อ ระหว่างพื้นที่เลือกสรรใน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ประเทศไทยกับพื้นที่เลือกสรรในแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2547
2 บ้านเรียน: สถาปัตยกรรมแห่งการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์
ปี พ.ศ. 2545
3 การวิจัยสถาปัตยกรรมของเด็กที่ซ่อนอยู่ในโลกของผู้ใหญ่ : กรณีศึกษา "โรงเรียนอนุบาล"
4 การเปรียบเทียบภูมิปัญญาในการพัฒนาการของบ้านพื้นถิ่นไทลื้อระหว่างพื้นที่เลือกสรรใน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประเทศไทยกับพื้นที่เลือกสรรในแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2544
5 มิติที่ซ่อนอยู่สำหรับเด็กที่อาศัยอยู่ในเรือนชนบทภาคเหนือของไทย กรณีศึกษาหมู่บ้านกระเหรี่ยง อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2542
6 การศึกษามิติที่ซ่อนอยู่และการซ้อนทับของการอาศัยอยู่ : กรณีศึกษา ทาวน์เฮาส์
7 การศึกษามิติที่ซ่อนอยู่และการซ้อนทับของการอาศัยอยู่ : กรณีศึกษา "ทาวน์เฮาส์"
8 การศึกษามิติที่ซ่อนอยู่และการซ้อนทับของการอาศัยอยู่ : กรณีศึกษา "ทาวน์เฮาส์"