ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลางเดือน โพชนา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ปัจจัยทางการยศาสตร์ที่มีผลต่ออาการผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกของพนักงานขับรถตู้โดยสารประจำทาง ในเขตภาคใต้ตอนล่างของไทย
2 การออกแบบและพัฒนาเคียวตัดทางปาล์มน้ำมันตามหลักการการยศาสตร์
ปี พ.ศ. 2559
3 ความสอดคล้องของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนกับขนาดสัดส่วนร่างกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา : กรณีศึกษา 4 โรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2552
4 EQ กับผลการเรียนของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
5 การออกแบบสถานีงานตามหลักการยศาสตร์สำหรับงานเย็บจักรอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2545
6 การสร้างซอฟท์แวร์ระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบ
ปี พ.ศ. 2534
7 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนการผลิตในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่
8 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการวางแผนการผลิต ในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่