ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษดา วิศวธีรานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กฤษดา วิศวธีรานนธ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 4
3 สมบูรณ์ จงชัยกิจ 4
4 ชาตรี ศรีไพพรรณ 3
5 มงคล เดชนครินทร์ 2
6 โคทม อารียา 2
7 เอกชัย ลีลารัศมี 2
8 วรวุฒิ จิตขจรวานิช 1
9 สมพงศ์ ฉัตรแสงอุทัย 1
10 สุรเชษฐ์ คุณรักษา 1
11 ภูวนาท แป้นห้วย 1
12 ไพสิฐ ตัณฑุลพงษ์ 1
13 สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง 1
14 วาทิต เบญจพลกุล 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
16 อมรพงษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา 1
17 อุดมศักดิ์ ใช้ศรีทอง 1
18 ปรเมษฐ์ จินุพันธุ์ 1
19 สุภนันท์ หิรัญยพิสุทธิกุล 1
20 วิชัย เชี่ยวดีตั้งสกุล 1
21 ภูมินทร์ เพิ่มศิริ 1
22 อรรถพล ยิ้มสกุล 1
23 กนก ขำหุ่น 1
24 จรวย บุญยุบล 1
25 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
26 ธเนศ พาณิชพัฒน์ 1
27 อนุรักษ์ เถื่อนศิริ 1
28 เสกสัณห์ วัฒนะโชติ 1
29 สมชาย ทยานยง 1
30 วิภา แสงพิสิทธิ์ 1
31 วิเชียร อูปแก้ว 1
32 พิเชฐ อุดมประเสริฐ 1
33 ยุทธนัย ผาสุข 1
34 สุวิทย์ นาคพีระยุทธ 1
35 พิษณุ สถิตศาสตร์ 1
36 ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์ 1
37 ชยา ลิมจิตติ 1
38 เจริญชัย เจริญทั้งเมือง 1
39 ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ 1
40 ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ 1
41 นรังสรรค์ วิไลสกุลยง 1
42 ประโมทย์ อุณห์ไวทยะ 1
43 ไพฑูรย์ วิเศษการ 1
44 ฤษดา เรเยส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2549 1
3 2548 1
4 2547 2
5 2546 2
6 2545 6
7 2542 4
8 2541 1
9 2539 3
10 2537 2
11 2535 2
12 2534 1
13 2533 1
14 2532 3
15 2531 4
16 2530 2
17 2529 2
18 2528 4
19 2527 2
20 2525 2
21 2524 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ระบบ SCADA โดยใช้การสื่อสารข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ
ปี พ.ศ. 2549
2 การพัฒนาระบบวัดข้อมูลตำแหน่งทางไกลผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจีเอสเอ็ม
ปี พ.ศ. 2548
3 การพัฒนาระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกควบคุมโดยไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2547
4 ระบบแจ้งเตือนและสั่งการระยะไกลผ่านระบบบริการข่าวสารสั้น
5 เครื่องจำลองการสูบน้ำและอัดเติมน้ำใต้ดิน
ปี พ.ศ. 2546
6 การพัฒนาระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกควบคุมโดยไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
7 เครื่องบันทึกเสียงพูดดิจิตอลบนพื้นฐาน TMS320c6000 โดยใช้การเข้ารหัสแบบ G.729
ปี พ.ศ. 2545
8 ระบบสั่งอาหารแบบพกพาใช้แสงอินฟราเรดสำหรับพีโอเอสในร้านอาหาร
9 เครื่องจำลองการสูบน้ำและอัดเติมน้ำใต้ดิน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
10 การออกแบบตัวควบคุมเทอร์มินัลโนดโดยใช้เอฟฟีจีเอ
11 เครื่องจำลองการสูบน้ำและอัดเติมน้ำใต้ดิน
12 การพัฒนาและออกแบบเครื่องควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้โดยใช้ FPGA
13 เครื่องจำลองการสูบน้ำและอัดเติมน้ำใต้ดิน
ปี พ.ศ. 2542
14 ระบบสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
15 เครื่องวัดปริมาณการจราจรบนท้องถนนโดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์
16 ระบบเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ภาษาเบสิก
17 เครื่องวัดปริมาณการจราจรบนท้องถนนโดยใช้อุปกรณ์แบบไพโรอิเล็กทริก
ปี พ.ศ. 2541
18 การพัฒนาระบบแบ่งประเภทยานพาหนะ
ปี พ.ศ. 2539
19 ระบบตรวจสอบภาพชิ้นงานโดยใช้พีซีสำหรับการตรวจสอบฉลากที่พิมพ์บนขวด
20 การออกแบบและพัฒนาชุดฝึกทดลองไมโครคอมพิวเตอร์โดยใช้ไอบีเอ็มพีซี
21 เครื่องควบคุมระบบจอภาพโทรทัศน์ที่จัดวางแบบอาร์เรย์
ปี พ.ศ. 2537
22 เครื่องอ่านภาพแผ่นโลหะเรียบ
23 ระบบการพัฒนา PAL
ปี พ.ศ. 2535
24 อินเซอร์กิตอีมูเลเตอร์ สำหรับไมโครโปรเซสเซอร์ z-80 และ 8085
25 การพัฒนาซอฟต์แวร์ฟังก์ชันชาร์ตสำหรับเครื่องควบคุมที่โปรแกรมได้
ปี พ.ศ. 2534
26 ระบบพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์ระดับบอร์ด
ปี พ.ศ. 2533
27 รายงานผลการวิจัยและพัฒนาโครงการหลัก การพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม, โครงการย่อย เครื่องควบคุมที่โปรแกรมได้ชนิดที่มีความสามารถด้านจัดการข้อมูล
ปี พ.ศ. 2532
28 การออกแบบและสร้างตัวควบคุมเชิงเลข สำหรับงานควบคุมทางอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง
29 การพัฒนาตัวควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้ขนาดเล็ก
30 การพัฒนาระบบควบคุมกลุ่มลิฟต์
ปี พ.ศ. 2531
31 การพัฒนาเครื่องควบคุมลิฟท์โดยสารโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ : รายงานผลการวิจัย
32 ตู้ชุมสายโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก : รายงานผลการวิจัย
33 เครื่องควบคุมที่โปรแกรมได้ชนิดที่มีความสามารถด้านจัดการข้อมูล
34 การพัฒนาโปรแกรมควบคุมสำหรับตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติขนาดเล็ก ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ Z80
ปี พ.ศ. 2530
35 การพัฒนาเครื่องควบคุมลิฟท์โดยสารเดี่ยวโดยใช้ ไมโครคอมพิวเตอร์
36 ต้นแบบเครื่องสังเคราะห์เสียงพูดด้วยวิธีเข้ารหัส แบบลิเนียร์ฟรีดิกทีฟ
ปี พ.ศ. 2529
37 การสร้างเครื่องอ่านตัวอักษรเพื่อใช้ในการจำแนกตัวเลขลายมือเขียน
38 การสร้างชุมสายโทรศัพท์สาขาขนาดเล็กระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2528
39 การพัฒนาระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ควบคุมโดยไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
40 การออกแบบและสร้างระบบเก็บข้อมูลแบบอะนาลอก โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุม
41 การพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการชั่งในกระบวนการผลิตของโรงงานอาหารสัตว์ โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
42 การออกแบบและสร้างโปรเซสเซอร์สำหรับระบบเครื่องเตรียมข้อมูล ลงจานแม่เหล็กแบบฟลอปบี
ปี พ.ศ. 2527
43 การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
44 เครื่องช่างน้ำหนักแบบอิเลคตรอนิคส์
ปี พ.ศ. 2525
45 การวิจัยและพัฒนาเครื่องกระตุ้นหัวใจ
46 การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เชิงเลขที่ใช้ประกอบการปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2524
47 เทคนิคเชิงเลขในการวัดพลังงานแสงอาทิตย์