ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษณา เพ็งสา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 1
2 2545 2
3 2544 1
4 2542 1
5 2541 1
6 2539 1
7 2533 1
8 2527 1
9 2525 1
10 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การรักษาการติดเชื้อ Giardia ในเด็กด้วยการให้ยาครั้งเดียว
ปี พ.ศ. 2545
2 การวินิจฉัยการติดเชื้อ Cytomegalovirus อย่างง่ายๆ และรวดเร็ว
3 การวินิจฉัยโรคติดเชื้อ Cytomegalovirus อย่างง่ายๆ และรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2544
4 ผลของการใช้น้ำข้าวผสมเกลือและนมผสมข้าวในการรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็กเล็ก
ปี พ.ศ. 2542
5 รายงานการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการติดเชื้อ Klebsiella ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2541
6 การวินิจฉัยโรคไอกรน โดยวิธีอีไลซาและการเพิ่มสารพันธุกรรม
ปี พ.ศ. 2539
7 ผลของการใช้น้ำข้าวผสมเกลือและนมผสมข้าวในการรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็กเล็ก
ปี พ.ศ. 2533
8 รายงานการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการติดเชื้อ Klebsiella ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2527
9 การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียชนิดกรุ๊ปบี สเตรปโตคอคคัส ในมารดาและทารกแรกเกิด
ปี พ.ศ. 2525
10 การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียชนิดกรุ๊ปบี สเตรปโตคอคคัส ในมารดาและทารกแรกเกิด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 การวินิจฉัยโรคไอกรน โดยวิธีอีไลซาและการเพิ่มสารพันธุกรรม