ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาชุมชนผู้เลี้ยงแพะบ้านห้วยทรายใต้สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน การฟอกหนังแพะ
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาชีววิทยาการตั้งท้องและการให้ลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2552
3 การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2551
4 การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2546
5 การศึกษาผลของยาซัลฟานิลาไมด์ร่วมกับยาไพริเมทธามีนต่อการลดความสมบูรณ์พันธุ์ในหนูวิสตาร์แรทเพศผู้
ปี พ.ศ. 2545
6 การศึกษาผลของยาซัลฟานิลาไมด์ร่วมกับยาไพริเมทธามีนต่อการลดความสมบูรณ์พันธุ์ ในหนูวิสตาร์แรทเพศผู้
7 อิทธิพลร่วมของซัลฟานิลาไมด์ และไพริเมทธามีนต่อกระบวนการสร้างอสุจิในหนู