ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรแก้ว จันทภาษา,
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กรแก้ว จันทภาษา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
2 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 4
3 สรชัย จำเนียรดำรงการ 2
4 เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ 2
5 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 2
6 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี 2
7 สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค 2
8 Kanjana Tisayaticom 1
9 ภานุมาศ ภูมาศ 1
10 Rangsan Sripirom 1
11 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
12 Thananan Rattanachodpanich 1
13 สุมนต์ สกลไชย 1
14 Sumon Sakolchai 1
15 Kornkaew Chantaphasa 1
16 Ruksaworn Chai-saard 1
17 Faculty of Pharmacy, Khon Kaen Univeristy, Khon Kaen Province 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
19 รักษวร ใจสะอาด 1
20 Supon Limwattananon 1
21 Kornkaew Chantapasa 1
22 Nusaraporn Kessomboon 1
23 Panumas Phumas 1
24 วลัยพร พัชรนฤมล 1
25 รัษวร ใจสะอาด 1
26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
27 Nusaraporn Kedsomboon 1
28 วราวุธ เสริมสินสิริ 1
29 Niyada Kiatyingaungsulee 1
30 ทิพาพร กาญจนราช 1
31 พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล 1
32 ประกาย หมายมั่น 1
33 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
34 กัญจนา ติษยาธิคม 1
35 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
36 Walaiporn Patcharanarumol 1
37 เด่นชัย ดอกพอง 1
38 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
39 Viroj Tangcharoensathien 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2553 3
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 1
6 2549 1
7 2547 1
8 2546 1
9 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2553
2 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการโฆษณาและการส่งเสริมการขายและผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ประชาชน
3 แบบจำลองการอธิบายความเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคหืดในมุมมองของผู้ป่วยโรคหืดและบุคลากรทางการแพทย์
4 การให้ข้อมูลยาของคลินิกและร้านขายยาแก่ผู้ป่วยอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2552
5 การปฏิบัติงานและทัศนคติต่องานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาสถานการณ์การให้บริบาลเภสัชกรรมอย่างมีสมรรถนะทางวัฒนธรรมของเภสัชกร
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษาสถานการณ์การให้บริบาลเภสัชกรรมอย่างมีสมรรถนะทางวัฒนธรรมของเภสัชกร
ปี พ.ศ. 2549
8 การศึกษาสถานการณ์การเคลื่อนย้ายและการกระจายกำลังคนของวิชาชีพเภสัชกรจากอดีตถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2547
9 การวิเคราะห์ตัวแบบการอธิบายความเจ็บป่วยและทางเลือกในการรักษาภายใต้บริบทของความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการ
ปี พ.ศ. 2546
10 โครงการ 'ระบบยากับสุขภาพหญิงไทย: กรณีศึกษายาคุมกำเนิด' : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 สถานการณ์การโฆษณายาและอาหารที่แสดงสรรพคุณเป็นยาทางสื่อวิทยุในเขตเทศบาลตำบลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
12 พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมโรคไม่ได้โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
13 แบบจำลองการอธิบายความเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังในมุมมองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและบุคลากรทางการแพทย์: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชัยภูมิ
14 การให้ข้อมูลยาของคลินิกและร้านขายยาแก่ผู้ป่วยอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
15 แบบจำลองการอธิบายความเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคหืดในมุมมองของผู้ป่วยโรคหืดและบุคลากรทางการแพทย์