ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 กระบวนการในการเกิดสัญญา