ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรวรรณ ศรีงาม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การคัดเลือกองค์ประกอบทางเคมีสำคัญและตรวจสอบความเป็นพิษในสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากงาขี้ม้อน เพื่อการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาข้าวก่ำเพื่อการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง
3 การพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพรอพอลิสในประเทศไทย
4 โครงการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนาพันธุ์ข้าวก่ำที่อุดมด้วยสารอาหารรองและ การสร้างมูลค่าเพิ่มรำละเอียดข้าวก่ำ