ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 3
3 2542 1
4 1086 2
5 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 วิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุ่มชื้น
ปี พ.ศ. 2557
2 การเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นต้นของสายพันธุ์ยางจากบราซิล BZ-CH-35/1/2
3 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนที่ควบคุมลักษณะการเจริญเติบโตของต้นและคุณสมบัติของเนื้อไม้ และทำ Genotyping
4 การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลควบคุมการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตจากพันธุกรรมของยางพาราโดยวิธี Association Mapping
ปี พ.ศ. 2542
5 การวิจัยและพัฒนาโมเลกุลบ่งชี้จำเพาะสำหรับการตรวจสอบโรคเปลือกแห้งในต้นยางพารา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 แผนงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ยางเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม (ระยะที่ 2)
7 โครงการวิจัยการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง (ระยะที่ 2)