ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรกช ฮามสุโพธิ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 5
5 2552 5
6 2551 6
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 1
10 2540 1
11 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเพิ่มมูลค่าแก่นตะวันโดยนำมาใช้ผลิตกรดแลคติก
2 การผลิตสาร 3 - ไฮดรอกซีพรอพิโอนัลดีไฮด์ (3-เอชพีเอ) จากกลีเซอรอลโดยแบคทีเรียแลคติก
ปี พ.ศ. 2555
3 การเพิ่มมูลค่าแก่นตะวันโดยนำมาใช้ผลิตกรดแลคติก
ปี พ.ศ. 2554
4 การเพิ่มมูลค่าสับปะรด โดยนำมาใช้ผลิตกรดอะซิติก
ปี พ.ศ. 2553
5 การผลิตสาร 3 - ไฮดรอกซีพรอพิโอนัลดีไฮด์ (3-HPA) จากกลีเซอรอล โดยแบคทีเรียแลคติก
6 การศึกษาเบื้องต้นในการผลิตสาร 3-ไฮดรอกซีโพรพิโอนัลคีไฮด์ (3-เอชพีเอ) จากกลีเซอรอล
7 การคัดเลือกเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการผลิตหม่ำและไส้กรอกอีสาน
8 การเพิ่มมูลค่าสัปรดโดยการนำมาใช้ผลิตกรดอะซิติก
9 การเพิ่มมูลค่าสัปรดโดยการนำมาใช้ผลิตกรดอะซิติก
ปี พ.ศ. 2552
10 การเพิ่มมูลค่าสับปะรด โดยนำมาใช้ผลิตกรดอะซิติก
11 การเพิ่มมูลค่าสัปรดโดยการนำมาใช้ผลิตกรดอะซิติก
12 การศึกษาเบื้องต้นในการผลิตสาร 3-ไฮดรอกซีโพรพิโอนัลดีไฮด์ (3-เอชพีเอ) จากกลีเซอรอล
13 การคัดเลือกเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการผลิตหม่ำและไส้กรอกอีสาน
14 การเพิ่มมูลค่าสับปะรดโดยนำมาใช้ผลิตกรดอะซิติก
ปี พ.ศ. 2551
15 การเพิ่มมูลค่าสัปรดโดยการนำมาใช้ผลิตกรดอะซิติก
16 การศึกษาเบื้องต้นในการผลิตสาร 3-ไฮดรอกซีโพรพิโอนัลคีไฮด์ (3-เอชพีเอ) จากกลีเซอรอล
17 การศึกษาเบื้องต้นในการผลิตสาร 3-ไฮดรอกซีโพรพิโอนัลดีไฮด์ (3-เอชพีเอ) จากกลีเซอรอล
18 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรีย Zymomonas mobilis ด้วยวิธีการหมักแบบกะ กึ่งกะ และแบบกึ่งต่อเนื่อง
19 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรีย Zymomonas mobilis ด้วยวิธีการหมักแบบกะ กึ่งกะ และแบบกึ่งต่อเนื่อง
20 การศึกษาเบื้องต้นในการผลิตสาร 3-ไฮดรอกซีโพรฟิโอนัลดีไฮล์ [3-เอชพีเอ] จากกลีเซอรอล
ปี พ.ศ. 2550
21 การศึกษาเบื้องต้นในการผลิตสาร 3-ไฮดรอกซีโพรพิโอนัลดีไฮด์ (3-เอชพีเอ) จากกลีเซอรอล
ปี พ.ศ. 2549
22 การประเมินศักยภาพแบคทีเรียแลคติกเพื่อใช้ในตการผลิตกรดแลคติคจากวัตถุดิบที่มีซูโครสเป็นองค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2548
23 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรีย Zymomonas mobilis ด้วยวิธีการหมักแบบกะ กึ่งกะ และแบบกึ่งต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2540
24 การทำงานของเอนไซม์ไลเปสในกากรำข้าวที่สกัดน้ำมันแล้ว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 การคัดเลือกเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการผลิตหม่ำและไส้กรอกอีสาน