ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรกช มีชำนาญ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2545 1
2 2543 1
3 2542 4
4 2540 2
5 2538 2
6 2537 2
7 2536 2
8 2535 2
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 การพัฒนาสารนิวเซรามิกส์สำหรับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2543
2 การพัฒนาสารนิวเซรามิกส์สำหรับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2542
3 การพัฒนาสาร Transducer สำหรับเครื่องทำความสะอาดโดย Ultrasonic
4 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน (Engineering Gramics)
5 การพัฒนาสารทรานสดิวเซอร์สำหรับเครื่องทำความสะอาดด้วยอัลทราโซนิกส์
6 การปรับปรุงคุณภาพทัลคัมให้มีคุณภาพสูง
ปี พ.ศ. 2540
7 การผลิตแผ่นขัดโลหะ โดยใช้เรซินเป็นตัวยึดประสาน
8 การสำรวจข้อมูลเฟอร์ไรต์เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนมอเตอร์
ปี พ.ศ. 2538
9 การผลิตแผ่นขัดโลหะ โดยใช้เรซินเป็นตัวยึดประสาน
10 การสำรวจข้อมูลเฟอร์ไรต์เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนมอเตอร์
ปี พ.ศ. 2537
11 การสำรวจข้อมูลโดยละเอียดของสารทรานสดิวเซอร์
12 การสำรวจและงานวิจัยทางด้านเซรามิกส์ของประเทศไทย 2523-2532
ปี พ.ศ. 2536
13 การปรับปรุงคุณภาพทัลคัมให้มีคุณภาพสูง
14 การผลิตแผ่นขัดโลหะ โดยใช้เรซินเป็นตัวยึดประสาน
ปี พ.ศ. 2535
15 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน (Engineering Gramics)
16 การพัฒนาสารทรานสดิวเซอร์สำหรับเครื่องทำความสะอาดด้วยอัลทราโซนิกส์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 การผลิตแผ่นขัดโลหะ โดยใช้เรซินเป็นตัวยึดประสาน