ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรกช นาคคนอง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสะสมกรดแอบซิสิคและโพรลีนในสภาวะขาดน้ำของยางพารา
2 การศึกษาเทคนิคที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาเอ็มบริโอยางพาราพันธุ์พื้นเมืองในไนไตรเจนเหลว
ปี พ.ศ. 2560
3 การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความต้านทานต่อเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรครากขาวในยางพารา
ปี พ.ศ. 2559
4 การคัดเลือกต้นตอยางพาราที่มีความทนทานต่อโรครากขาว และความสามารถในการเข้ากันได้กับกิ่งพันธุ์ RPIM 600 และ RPIM 251
ปี พ.ศ. 2558
5 การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความต้านทานต่อเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรครากขาวในยางพารา
6 การชักนำการออกดอกของลองกองเพื่อการผลิตนอกฤดู
7 การใช้เทคนิค encapsulation-vitrification และ encapsulation-dehydration ในการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมยางพาราพันธุ์พื้นเมืองในไนโตรเจนเหลว
ปี พ.ศ. 2557
8 การวิเคราะห์ความหนาของกะลาในปาล์มน้ำมันโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
ปี พ.ศ. 2556
9 การวิเคราะห์ความหนาของกะลาในปาล์มน้ำมันโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์