ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิติ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบและผลของอุณหภูมิการคั้นต่อคุณภาพน้ำคั้นใบย่านาง
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลของสารเคลือบผสมไคโตซานและสารสกัดสาหร่ายสไปโรไจราในการต้าน จุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลของสารสกัดเปลือกมันเทศในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติในน้ำมันทอด
ปี พ.ศ. 2555
4 ผลของการประยุกต์ใช้น้ำแข็งดัดแปลงต่ออายุการเก็บรักษาปลาน้ำจืด
5 การปรับปรุงคุณภาพปลาน้ำจืดแช่แข็งด้วยสารละลายทดแทนฟอสเฟต
6 โครงการผลของการทดแทนโซเดียมคลอไรด์ด้วยโปแตสเซียมคลอไรด์และแคลเซียมคลอไรด์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม :
ปี พ.ศ. 2554
7 การผลิตสารต้านอนุมูลอิสระของเชื้อราMonascus purpureus TISTR 3080 จากปลายข้าว
8 การพัฒนาและยกระดับการผลิตปลาช่อนเค็มแห้งเพื่อการส่งออก
9 การผลิตสารต้านอนุมูลอิสระของเชื้อรา Monascus purpureus TISTR 3080 จากปลายข้าว
10 ผลของการทดแทนโซเดียมคลอไรด์ด้วยโปแตสเซียมคลอไรด์และแคลเซียมคลอไรด์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม :
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืดชุบแป้งและขนมปังแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนาและยกระดับการผลิตปลาช่อนเค็มแห้งเพื่อการส่งออก
13 การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างในประเทศไทย
14 ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ
15 การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาปลาส้มด้วยไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2550
16 ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากด้วยไมโครเวฟ