ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลพร กรมขันธ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 1
5 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาเพื่อทำแผนที่แสดงสภาพเงื่อนไงทางธรณีวิทยาที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในบางพื้นที่ของจังหวัดเลย
2 การศึกษาเพื่อทำแผนที่แสดงสภาพเงื่อนไงทางธรณีวิทยาที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในบางพื้นที่ของจังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาเพื่อทำแผนที่แสดงสภาพเงื่อนไงทางธรณีวิทยาที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในบางพื้นที่ของจังหวัดเลย
4 การศึกษาเพื่อทำแผนที่แสดงสภาพเงื่อนไขทางธรณีวิทยาที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในบางพื้นที่ของจังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2555
5 รูปแบบการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลกอินโดจีนจากลักษณะธรณีเคมีของหินอัคนีในพื้นที่อำเภอวังสะพุงและอำเภอเมือง จังหวัดเลย
6 การศึกษาเพื่อทำแผนที่แสดงสภาพเงื่อนไงทางธรณีวิทยาที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในบางพื้นที่ของจังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2554
7 รูปแบบการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลกอินโดจีนจากลักษณะธรณีเคมีของหินอัคนีในพื้นที่อำเภอวังสะพุงและอำเภอเมือง จังหวัดเลย