ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนก สีจร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2543 1
3 2541 2
4 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของอสุจิจากการเตรียมอสุจิระหว่างวิธีการคัดแยกอสุจิโดยใช้สารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกัน และวิธีการแยกอสุจิที่ว่ายขึ้นข้างบนในน้ำเชื้อก่อนการเตรียมน้ำเชื้อและหลังการแช่แข็ง
2 การเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของอสุจิจากการเตรียมอสุจิระหว่างวิธีการคัดแยกอสุจิโดยใช้สารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกัน และวิธีการแยกอสุจิที่ว่ายขึ้นข้างบนในน้ำเชื้อก่อนการเตรียมน้ำเชื้อและหลังการแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2543
3 ความสัมพันธ์ของภาวะช่องคลอดอักเสบชนิดไม่จำเพาะในสตรีตั้งครรภ์กับการคลอดก่อนกำหนด
ปี พ.ศ. 2541
4 ความสัมพันธ์ของภาวะช่องคลอดอักเสบชนิดไม่จำเพาะในสตรีตั้งครรภ์กับการคลอดก่อนกำหนด
5 การศึกษาการจี้เส้นประสาทด้วยไฟฟ้าในผู้ป่วยปวดท้องน้อยเรื้อรัง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 การศึกษาการจีเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าในผู้ป่วยปวดท้องน้อยเรื้อรัง
7 การศึกษาการจีเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าในผู้ป่วยปวดท้องน้อยเรื้อรัง