ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปรียบเทียบคลื่นไฟฟ้าสมองในขณะลุกขึ้นยืนกับจินตนาการลุกขึ้นยืนในผู้ใหญ่ตอนต้นและผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี
2 การประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับวัดกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน
3 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหว
ปี พ.ศ. 2554
4 การประดิษฐ์อุปกรณ์กระตุ้นการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
ปี พ.ศ. 2552
5 สำรวจความชุกโรคอ้วนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2550
6 เรื่อง ผลของการฝึกออกกำลังกายแอโรบิคแบบรำไทยประยุกต์ต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2548
7 การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก : การประดิษฐ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวและยืดกล้ามเนื้อให้กับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
8 การประดิษฐ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหว และยึดกล้ามเนื้อให้กับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
ปี พ.ศ. 2545
9 การเปลี่ยนแปลงของความดัน แรงของกล้ามเนื้อหายใจ และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ผิวของ ทรวงอกตามการฝึกว่ายน้ำในเด็ก