ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ ผ่องแผ้ว
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กนกวรรณ พันกับ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2541 3
3 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การปรับปรุงสถานีทำงานเพื่อลดความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มคนงานหญิงในงานหัตถกรรมการผลิตกระดาษสา
ปี พ.ศ. 2541
2 การเปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองและเวลาการเคลื่อนไหว ในกระบวนการประมวลข่าวสาร ระหว่างนักกีฬาวอลเลย์บอลขั้นเริ่มต้นกับขั้นสูง
3 การเปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองและเวลาการเคลื่อนไหวในกระบวนการประมวลข่าวสารระหว่างนักกีฬาวอลเล่ย์บอลขั้นเริ่มต้นกับขั้นสูง
4 การเปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองและเวลาการเคลื่อนไหว ในกระบวนการประมวลข่าวสารระหว่างนักกีฬาวอลเลย์บอลขั้นเริ่มต้นกับขั้นสูง