ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกวรรณ กรรโน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
และรู้จักในชื่อของ
- กนกวรรณ กันยะมี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 5
4 2551 3
5 2550 1
6 2547 1
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การกู้คืนกุญแจแบบหลายเอเจนต์ความมั่นคงและยืดหยุ่นสูง
ปี พ.ศ. 2553
2 การกู้คืนกุญแจแบบหลายเอเจนต์ความมั่นคงและยืดหยุ่นสูง
ปี พ.ศ. 2552
3 A secure multiple-agent cryptographic key recovery system
4 A simple high-availability multiple-agent key recovery system
5 High-Availability Decentralized Multi-Agent Key Recovery System
6 A Simple and Secure Multiple-Agent Cryptographic Key Recovery System
7 ระบบการกู้คืนกุญแจแบบหลายเอเจนต์ที่มั่นคงและยืดหยุ่น
ปี พ.ศ. 2551
8 ระบบการกู้คืนกุญแจเข้ารหัสลับแบบหลายเอเจนต์ที่มั่นคง
9 ระบบการกู้คืนกุญแจแบบหลายเอเจนต์อย่างง่ายและมีความพร้อมใช้งานสูง
10 ระบบการกู้คืนกุญแจเข้ารหัสลับแบบหลายเอเจนต์อย่างง่ายและมั่นคง
ปี พ.ศ. 2550
11 ระบบการกู้คืนกุญแจเข้ารหัสลับแบบหลายเอเจนต์ความพร้อมใช้งานสูง
ปี พ.ศ. 2547
12 การจำลองปรากฏการณ์ การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 การสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศในท้องถิ่น
14 การกู้คืนกุญแจแบบหลายเอเจนต์ความมั่นคงสูงและยืดหยุ่น