ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาระบบการช่วยให้คำแนะนำสำหรับผู้สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยหลักการออนโทโลจี-
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์เว็บไซต์อนาจารด้วยหลักการคำนวณค่าน้ำหนักในโครงสร้างของเว็บไซต์ และ Semantic Networks
3 ระบบวินิจฉัยโรคทางไกลโดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญช่วยในการตั้งคำถาม
4 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดหางานด้วยหลักการ Ontology
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดหางานด้วยหลักการ Ontology
6 ระบบวินิจฉัยโรคทางไกลโดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญช่วยในการตั้งคำถาม
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาระบบการตั้งชื่อและการตรวจสอบชื่อไทยโดยใช้หลักการ Ontology และ Name Matching Algorithm
ปี พ.ศ. 2552
8 การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลและออนโทโลจีของเวลาในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ทของนิสิตมหาวิทยาลัย นเรศวร