ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กนกกัญญา รวมไมตรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อิทธิพลของขนาดอนุภาคของกร๊อกที่มีต่อสมบัติของเนื้อดินม่อนเขาแก้ว จังหวัดลำปาง
2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสำหรับเนื้อดินไฟต่ำร่วมกับกลุ่มผลิตอิฐมอญ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2557
3 อิทธิพลของขนาดอนุภาคของกร๊อกที่มีต่อสมบัติของเนื้อดินม่วนเขาแก้ว จังหวัดลำปาง
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐมอญให้สมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญ บ้านสันบุญเรือง
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐมอญให้สมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญบ้านสันบุญเรือง
6 การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา เพื่อสร้างตลาดใหม่
7 การพัฒนาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์งานเซรามิก ของนักศึกษารายวิชาประดิษฐ์เซรามิกส์ปีการศึกษา 2556
ปี พ.ศ. 2556
8 การใช้เศษเครื่องปั้นดินเผาเสียจากกระบวนการผลิตที่ผ่านการเผาเป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว จังหวัดลำปาง