ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

[Chulalongkorn University. Faculty of Medicine]
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anchali Krisanachinda 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 13
3 Sivalee Suriyapee 11
4 Taweap Sanghangthum 7
5 Anan Srikiatkhachorn 7
6 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 6
7 Wiroj Jiamjarasrangsri 5
8 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 5
9 Jiruth Sriratanaban 5
10 Wilai Anomasiri 5
11 Vorasuk Shotelersuk 5
12 Poonlarp Cheepsunthorn 4
13 Suthiluk Patumraj 4
14 Apiwat Mutirangura 4
15 Kanya Suphapeetiporn 4
16 Somrat Charuluxananan 4
17 Issarang Nuchprayoon 3
18 Vitool Lohsoonthorn 3
19 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 3
20 Saknan Bongsebandhu-phubhakdi 3
21 ภรณี เหล่าอิทธิ 3
22 Kriangsak Prasopsanti 3
23 Supang Maneesri le Grand 3
24 Sompol Sanguanrungsirikul 3
25 Jariya Boonhong 3
26 Pichet Sampatanukul 3
27 Sukalaya Lerdlum 3
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยสังคม 2
29 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
30 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
31 วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 2
32 Somrat Charulaksananan 2
33 Santawat Asawarueangchai 2
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2
35 สำนักอนามัย กทม., ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 (ลุมพินี) 2
36 สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
37 Wachirapong Saleeon 2
38 Nattiya Hirankarn 2
39 Amornpun Sereemaspun 2
40 Yingyos Avihingsanon 2
41 Marut Yanaranop 2
42 Surasith Chaithongwongwatthana 2
43 Nijasri Charnnarong 2
44 Wei Li 2
45 สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ 2
46 Wipa Panmontha 2
47 กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ 2
48 Suteera Vibulyaseck 2
49 Saknan Bongsebhandhu-phubhakdi 2
50 Thepphouthone Sorsavanh 2
51 Nantana Sirisup 2
52 Sunchai Payungporn 2
53 Yong Poovorawan 2
54 Onanong Kulaputana 2
55 ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 2
56 Thananya Thongtan 2
57 Danai Wangsaturaka 2
58 Wacharin Sindhvananda 2
59 Tawat Siriwiladluk 2
60 Sungkom Jongpiputvanich 2
61 Kitiwat Khamwan 2
62 Sittisak Honsawek 2
63 Ketchada Uerpairojkit 2
64 Wasee Tulvatana 2
65 Nipan Israsena 2
66 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 2
67 วิฑูรย์ โล่สุนทร 2
68 Varunee Padmasankh 1
69 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
70 Walaisiri Muangsiri 1
71 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
72 Ong, Say Kee 1
73 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
74 Waraporn Siriterm 1
75 ไววิทย์ พุทธารี 1
76 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
77 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
78 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
79 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
80 Chonticha Srisawang 1
81 Acom Sornsute 1
82 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
83 Jittima Chatchawansaisin 1
84 อวย เกตุสิงห์ 1
85 Anawatch Mitpratan 1
86 ประธาน ดาบเพชร 1
87 Chayaporn Supachartwong 1
88 Rajalida Lipikorn 1
89 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
90 สมพร พรมดี 1
91 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
92 สิริพร สิวราวุฒิ 1
93 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
94 กมลชนก ยวดยง 1
95 สุนีย์ นัยจรัญ 1
96 Suchin Arunsawatwong 1
97 Thada Jirajaras 1
98 สุวิชา ทองสิมา 1
99 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
100 สายฝน ควรผดุง 1
101 สุวดี ยาป่าคาย 1
102 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
103 Pantharee Boonsatorn 1
104 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
105 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
106 ศุกันยา ห้วยผัด 1
107 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
108 Thanathon Sesuk 1
109 วาสนา เสียงดัง 1
110 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
111 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
112 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
113 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
114 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
115 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
116 ละอองทิพย์ เหมะ 1
117 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
118 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
119 Kasidit Nootong 1
120 พรรณี กาญจนพลู 1
121 สิทธิพร แอกทอง 1
122 สุมา เมืองใย 1
123 วัลลภ แย้มเหมือน 1
124 Puttipongse Varavudhi 1
125 Ampa Luiengpirom 1
126 สุมิตรา พูลทอง 1
127 บรรจง คณะวรรณ 1
128 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
129 กำจัด มงคลกุล 1
130 Naiyana Chaiyabutr 1
131 Phanphen Wattanaarsakit 1
132 Prakong Tangpraprutkul 1
133 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
134 นิศา วิชพันธุ์ 1
135 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
136 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
137 สมชัย วัฒนการุณ 1
138 Yeshey Penjor 1
139 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
140 กระมล ทองธรรมชาติ 1
141 นภสร โกวรรธนะกุล 1
142 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
143 Tadchanon Chuman 1
144 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
145 รุ่งราวี ทองกันยา 1
146 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
147 Chariya Uiyyasathian 1
148 ประคอง ชอบเสียง 1
149 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
150 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
151 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
152 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
153 ๋Janes, Gavin W. 1
154 กัญญา ศุภปิติพร 1
155 มยุรี จารุปาน 1
156 วินัย งามแสง 1
157 Phuping Akavipat 1
158 Porranee Laoitti 1
159 Sukalaya Khongsawad 1
160 สุกัลยา คงสวัสด์ 1
161 Pharanee Laoitti 1
162 Krit Pongpirul 1
163 Jadej Thamthataree 1
164 Piriya Suwondit 1
165 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
166 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
167 Poranee Laoitti 1
168 Chadet Thamthataree 1
169 Kin Phongphirun, 1
170 Natthakorn Rattanachartnarong 1
171 [Chulalongkorn University, Social Research Institute] 1
172 Monravee Tumkosit 1
173 [Nursing Collage of the Thai Red Cross] 1
174 Bangkok Metropolita Adminisration, Health Department 1
175 The Thai Red Cross Society, King Chulalongkorn Memorial Hospital 1
176 Chirum Sriratanaban 1
177 Chulalongkorn University, Social Research Institute 1
178 Nursing Collage of the Thai Red Cross 1
179 Narisa Futakul 1
180 Thammasak Thawitsri 1
181 Prasong Siriviriyakul 1
182 Sutasinee Jiamprasert 1
183 Pin Sriprajittichai 1
184 Lakkana Boonyagars 1
185 Nisarat Phetnoo 1
186 Duangporn Werawatganon 1
187 Anan Udombhornprabha 1
188 Montree Maneepak 1
189 Supang Maneesri 1
190 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
191 Swe Zin Lat 1
192 Narisorn Kongruttanachok 1
193 Chalermsri Chayutsatid 1
194 Alain Jacquet 1
195 Pattraporn Satitsuksanoa 1
196 Pisit Tangkijvanich 1
197 Natthaya Chuaypen 1
198 Yutthana Netwong 1
199 Yin Yin Pyone 1
200 Thanarat Supasiri 1
201 Jutharat Thanomphudsa 1
202 [The Thai Red Cross Society, King Chulalongkorn Memorial Hosapital] 1
203 Vilai Chentanez 1
204 Jaroonroj Wongnil 1
205 Chulalongkorn University. Graduate School 1
206 Kamonrat Sueangamiam 1
207 Supakit Pisitpaibool 1
208 Sornjarod Oonsiri 1
209 Natchaya Wongeakin 1
210 Parvapan Bhattarakosol 1
211 Wanvisa Udomsinprasert 1
212 Navapan Pitaxtarnin 1
213 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
214 Narong Punnim 1
215 เอกชัย อดุลยธรรม 1
216 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
217 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
218 สำเริง แย้มโสภี 1
219 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
220 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
221 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
222 Pornpimol Muanjai 1
223 ธวัชชัย สันติสุข 1
224 Kiat Ruxrungtham 1
225 Mongkol Pongsuchart 1
226 Areerat Suputtitada 1
227 Piyanuch Sripayup 1
228 Pattramon Aungbamnet 1
229 Wanpen Ponyeam 1
230 Navarat Banchertteerakul 1
231 Preeyaporn Srimawong 1
232 Sivalee Suriiyapee 1
233 Kananan Utitsarn 1
234 Jira Chindasombatjaroen 1
235 Oranuch Kyo-kong 1
236 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
237 Chattraporn Chantong 1
238 Chonlawan Saengjaroentham 1
239 Thitima Benjachat 1
240 Umaporn Methmaolee 1
241 Paramate Promnarate 1
242 Surang Nuchprayoon 1
243 Kawiya Sintara 1
244 Duangporn Thong-Ngam 1
245 Pornpun Jaratsing 1
246 Siriporn Sriwarakan 1
247 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
248 Bootsakorn Loharjun 1
249 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
250 Thiti Snabboon 1
251 ประคอง สุทธสาร 1
252 Chanchai Boonla 1
253 Piyaratana Tosukhowong 1
254 Siriluck Otakal 1
255 Chavalit Honglertsakul 1
256 Sawitree Rattanasopha 1
257 Bowei Yang 1
258 Natnicha Houngngam 1
259 ชอุ่ม มลิลา 1
260 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
261 วิมล เหมะจันทร 1
262 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
263 Chonnikan Ariyakul 1
264 Jitsumon Wattanaprasert 1
265 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
266 Piyada Linsuwanon 1
267 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
268 Chakkaphan Sutthirat 1
269 Darin Sakiyalak 1
270 Monchai Chalaprawat 1
271 Nataphon Santrakul 1
272 Uggrit Junsre 1
273 Hathaichanok Benjarongrat 1
274 Krisadang Thasenhod 1
275 Oranuch Kyokong 1
276 Somsak Kuptniratsaikul 1
277 Kanokvalee Ponkanist 1
278 Niti Matheesiriwat 1
279 Rungsak Siwanuwatn 1
280 Witcha Lertwipatrakul 1
281 Pongsak Yuktanandana 1
282 Sukanya Suwamaneerut 1
283 Sirinuch Chomtho 1
284 Teera Wacharaprechanont 1
285 Orawan Iamopas 1
286 Phutsapong Srisawat 1
287 Pornthep Tiensiwakul 1
288 Sasiwimon Chuntrakul 1
289 Thiravat Hemachudha 1
290 Taweechai Tejapongvorachai 1
291 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
292 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
293 ศิริชัย ศิริกายะ 1
294 Chureerat Phokaew 1
295 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
296 Phakamart Thaoyabut 1
297 Oratai Weeranantanapan 1
298 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
299 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
300 Winai Wadwongtham 1
301 กาญจนา แก้วเทพ 1
302 Suthee Panichkul 1
303 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
304 Thach Duc Tran 1
305 Sumitr Sutra 1
306 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
307 Kittisak Kulvichit 1
308 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
309 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
310 Attaya Limwattanayingyong 1
311 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
312 Niramol Jiaranai 1
313 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
314 Pariyanan Jaruchinda 1
315 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
316 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
317 Nuttapong Danthanavat 1
318 มยุรี ตันติสิระ 1
319 Supawadee Sukseree 1
320 Mintra Keawsamur 1
321 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
322 Rangsima Sritulanondha 1
323 Kitpramuk Tantayaporn 1
324 Ekawan Chansue 1
325 Vimolmas Lipipun 1
326 Sithiporn Agthong 1
327 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
328 Padet Siriyasatien 1
329 วัฒนชัย สมิทธากร 1
330 Srettapong Thimaharn 1
331 Kittisak Likhitwitayawuid 1
332 Anan Manomaipiboon 1
333 Garnpimol C. Ritthidej 1
334 Sahaphol Anannamcharoen 1
335 Sumphan Wongseripipatana 1
336 Sompop Limpongsanurak 1
337 Kittipol Dachaworakul 1
338 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
339 Soe Sandi Tint 1
340 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
341 Chalisa louicharoen Cheepsunthorn 1
342 Rattanaporn Burimsittichai 1
343 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
344 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
345 Pornchai Sithisarankul 1
346 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
347 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
348 Punchalee Mungkalasut 1
349 Chanwit Phongamwong 1
350 Ohnmar Swe 1
351 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
352 Watcharaphawn Sanklaa 1
353 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
354 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
355 Swe Swe Lin 1
356 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
357 Ratikorn Anusorntanawat 1
358 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
359 Sarunya Hengpraprom 1
360 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
361 Chulalongkorn University.Graduate school 1
362 Jaitip Paiboon 1
363 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
364 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
365 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
366 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
367 Supa Chantharasakul 1
368 Panee Boonthavi 1
369 [Bangkok Metropolita Adminisration, Health Department] 1
370 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
371 Vanida Chantarateptawan 1
372 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
373 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
374 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
375 สรันยา เฮงพระพรหม 1
376 Boonchai Sangpetngam 1
377 Chalermpol Leevailoj 1
378 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
379 Srilert Chotpantarat 1
380 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
381 Piyatas Sangdao 1
382 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
383 Ratchathorn Panchaprateep 1
384 Sivalee Suriyapee, M.Eng. 1
385 Kannawat Danwisetkanjana 1
386 Minh Bui Hoang 1
387 Vinh Cao Huu 1
388 Ratchathorn Mornchan 1
389 Tanom Bunprasert 1
390 Dong Zhan 1
391 Pravit Aswanonda 1
392 Juthaporn Keorath 1
393 Jiraporn Laothamatas 1
394 Thewarug Werawatganon 1
395 Siriporn Chirawatkul 1
396 Chitchaya Suwanraksa 1
397 Sukanya Chaikittisilpa 1
398 Chatnapa Nuntue 1
399 Yupaporn Amornchaicharoensuk 1
400 Songklot Aeumjaturapat 1
401 Saifhon Admontree 1
402 Warangkana Weerawanich 1
403 Piya Teawprasert 1
404 Arunotai Siriusswakul 1
405 อุทัย บุญประเสริฐ 1
406 Nuntika Thavichachart 1
407 วิไล ชินธเนศ 1
408 Wachiraporn Wanichnopparat 1
409 Peeraphon Lueboonthavatchai 1
410 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
411 Tran, Thach Duc 1
412 Somying Tumwasorn 1
413 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
414 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
415 Narumol Nguanthean 1
416 Chajchawan Nakhakes 1
417 Thawee Songpatanasilp 1
418 Supoj Ratchanon 1
419 Taveesin Tanprayoon 1
420 Chupong Ittiwut 1
421 Suwisit Manmuan 1
422 คัคนางค์ มณีศรี 1
423 Wannarasmi Ketchart 1
424 Rungnapa Hirunsatit 1
425 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 19
3 2557 12
4 2556 16
5 2555 22
6 2554 14
7 2553 2
8 2552 1
9 2551 1
10 2550 14
11 2549 13
12 2548 1
13 2547 2
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 3
17 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Role of autotaxin for the pathogenesis of liver fibrosis in biliary atresia
ปี พ.ศ. 2558
2 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
3 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
4 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
5 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
6 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
7 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
8 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
9 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
10 Lactate non-clearance versus lactate clearance: A comparison of hospital mortality in high-risk surgical patients
11 Biochemical and immunological characterization of the house dust mite Der p 13 produced in Pichia pastoris
12 Evaluation of gold nanoparticles effect on cellular senescence change in preadipocyte (3T3-L1) and fibroblast (NIH 3T3) cell lines induced with hydrogen peroxide
13 INTRAHEPATIC AND SERUM MARKERS OF HEPATITIS B VIRUS AS PREDICTORS OF RESPONSE TO PEGYLATED INTERFERON THERAPY
14 Urinary Cellular Biomarkers as an Early Diagnostic Test for Treatment of Active Lupus Nephritis compare with kidney biopsy guided therapy
15 DETERMINATION OF EFFECTIVE DOSES IN IMAGE-GUIDED RADATION THERAPY SYSTEM
16 PATIENT RADIATION DOSE FROM COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY AND DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY OF THE BRAIN
17 SENSITIVITY IN ERROR DETECTION OF PATIENT-SPECIFIC QA TOOLS FOR IMRT PLANS
18 CD4 cell counts level and risks of Cutaneous Adverse Drug Reactions in HIV-infected patients receiving standard anti-tuberculosis drugs in Thailand
19 FACTORS ASSOCIATED WITH PROLONGED LENGTH OF STAY OF NON-TRAUMA PATIENTS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT
20 EFFECT OF GENISTEIN ON HELICOBACTER PYLORI GROWTH AND GASTRIC INFLAMMATION IN RATS
ปี พ.ศ. 2557
21 Prevalence of Cardiovascular Complications and Anti-platelet Therapy Used among Thai Type 2 Diabetes Patients in 2012
22 Comparison of intravenous tramadol and ketamine for prevention of catheter-related bladder discomfort after laparoscopic surgery: A randomized, placebo-controlled, double-blind study
23 PREVALENCE OF N-TERMINAL MUTATION OF PYRUVATE KINASEAMONG VULNERLABLE MALARIA-RISK POPULATION IN SOUTHEAST ASIA
24 Safety of Phenylephrine in Antihypotensive Treatment during Spinal Anesthesia forCesarean Section
25 THE IMPACT OF MULTI-SITE MUSCULOSKELETAL PAIN ON WORK ABILITY AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN HOSPITAL PERSONNEL
26 Surface dose comparison between Acuros XB and Anisotropic Analytical Algorithmfor breast cancer radiotherapy
27 STANDARDIZED UPTAKE VALUE OF 99mTc-SESTAMIBI IN MYOCARDIAL PERFUSION SPECT/CT
28 Independent software for dose verification in cervical cancer brachytherapy
29 OPTIMIZATION OF RADIATION DOSE AND IMAGE QUALITY IN CHEST RADIOGRAPHY USING DIGITAL MOBILE X-RAY SYSTEM AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
30 The radiation dose to staff and patient from intraoperative O-ARM system in Percutaneous Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) surgery
31 PLANNING TARGET VOLUME MARGIN DETERMINATION IN VMAT PROSTATE REGION USING CONE BEAM CT
32 EFFECTS OF SALINOMYCIN ON CELL VIABILITY, MIGRATION, INVASION AND INCREASING TAMOXIFEN SENSITIVITY IN ANTI-ESTROGEN RESISTANT BREAST CANCER CELLS
ปี พ.ศ. 2556
33 Effect of kinesio tape and rigid tape on electromyographic and shoulder kinematic during overhead activities in athletes
34 EFFECTS OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON IRON METABOLISM, IL-6, AND MYELIN PROTEIN ZERO (MYELIN P0) EXPRESSION IN SCHWANN CELLS
35 THE EFFECT OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON ACID-SENSING ION CHANNEL ACTIVITY IN PRIMARY CELL CULTURE OF TRIGEMINAL GANGLION NEURONS
36 COST-EFFECTIVENESS OF ENDOVASCULAR COILING VERSUS SURGICAL CLIPPING IN RUPTURED CEREBRAL ARTERY ANEURYSM
37 APPROPRIATE TECHNIQUE FOR REDUCE DISTORTION IN DIFFUSION WEIGHTED IMAGING MRI 1.5 TESLA
38 MAGNETIC RESONANCE IMAGING BASED TREATMENT PLANNING IN IMRT AND VMAT FOR HEAD REGION
39 IMPLEMENTATION AND GAMMA PASS LIMIT OF EPIQA PORTAL DOSIMETRY SOFTWARE FOR VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY PRE-TREATMENT VERIFICATION
40 OPTIMIZATION OF 320 MDCT USING BEAM PITCH AND TUBE CURRENT MODULATION FOR PROPER TARGET SD ON LUNG NODULE –CHEST PROTOCOL: PHANTOM STUDY
41 EFFECT OF FIELD OF VIEWS ON CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY RADIATION DOSE: PHANTOM STUDY
42 RADIATION DOSE IN WHOLE BRAIN COMPUTED TOMOGRAPHY IN COMPREHENSIVE STROKE IMAGING USING AXIAL VOLUMETRIC 320-DETECTOR CT
43 DOSE VERIFICATION OF SMALL FIELD ELECTRON BEAM CALCULATED BY MONTE CARLO ALGORITHM IN COMMERCIAL TREATMENT PLANNING
44 REFERENCE POINT DOSE VERIFICATION IN 3D AND IMRT PLAN USING INDEPENDENT SOFTWARE
45 +45T/G AND +276G/T SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ADIPONECTIN GENE IN KNEE OSTEOARTHRITIS
46 Development and Validation of a Predictive Model for Difficult Tracheal Intubation in Thai Obese Patients
47 A COST UTILITY ANALYSIS OF LAPAROSCOPIC SURGERY AND ROBOTIC SURGERY FOR REMOVAL OF THE PROSTATE IN MEN WITH LOCALISED PROSTATE CACER IN THAILAND
48 RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS AMONG ADULT THALASSEMIA PATIENTS IN RAJAVITHI HOSPITAL
ปี พ.ศ. 2555
49 Effect of acute and chronic administration of dihydroergotamine on cortical spreading depression and trigeminal nociception
50 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
51 The study of the altering of cytokines and growth factors secreted by cultured balding dermal papilla cells
52 The attenuation of treatment couch in advance radiotherapy techniques
53 Hypomethylation and gene regulation in replicative aging
54 Effect of echo time, echo train length and flip angle of t2 weighted turbo spin echo in reduction chemical shift artifact
55 Optimal protocol for single shot dual-energy subtraction chest radiography
56 Effect of intense aerobic exercise on forearm blood flow and postprandial lipemia in normotensive offspring of hypertensive parents
57 Infectivity and cell death of microglia in response to Japanese encephalitis virus
58 Molecular epidemiology and evolutionary studies of human rhinovirus and enterovirus 68 in Thailand
59 Genetic and functional analyses of a novel mutation in crtap gene in osteogenesis imperfecta
60 Effect of acute and chronic dihydroergotamine administration on cortical spreading depression and trigeminal nociception
61 Effectiveness of ultrasound combine transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in treatment of upper trapezius myofascial pain : a randomized controlled trial
62 Development of calcium oxalate crystallization index for estimating lithogenic potential in urines of patients with nephrolithiasis
63 Validity and reliability of Thai version of Overactive Bladder Symptom Score
64 The effect of "eye drop guide" on the success rate of eye drops self-instillation
65 Effect of folic acid supplementation on plasma homocysteine level in obese children : a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
66 Comparative study of diagnostic accuracy between close needle biopsy and open incisional biopsy in musculoskeletal sarcoma
67 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
68 The effect of serotonin depletion on the cortical spreading depression induced alteraion of blood brain barrier
69 Chronic paracetamol treatment induces an increment of pro-inflammatory cytokines in rats with cortical spreading depression
70 The study of DNA methylation status of the interspersed repetitive sequences type LINE-1, ALU, HERV-E AND HERV-K in neutrophil of systemic lupus erythematosus patients and healthy controls
ปี พ.ศ. 2554
71 Effect of autonomic neuropathy on forearm blood flow in type 2 diabetes
72 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
73 Faculty’s and medical students’ opinions towards the use of logbook at Department of Surgery, Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital.
74 The four score compared glasgow coma scale to evaluate the patients with intubation at emergency room
75 Development and validation of a menopause-specific quality of life scale for peri- and postmenopausal Thai women
76 Comparison of renal function between cyanotic and acyanotic congenital heart disease in children and adolescent
77 Comparison of the efficacy and adverse effects of bipolar radiofrequency turbinate reduction with and without lateral outfracture in the treatment of inferior turbinate hypertrophy : a randomized controlled trial
78 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
79 Quality of life for hip fracture patients : assessment with medical outcomes study, 36-item short-form survey (SF-36)
80 Effects of curcumin on diabetes-induced leukocyte-endothelium interaction: roles of nox2 enzyme and thioredoxin-interacting protein
81 Strategies and improve sensitivity of nucleic acid lateral flow (NALF) in HIV-1 nucleic acid
82 Accuracy of linear measurements in stitched versus non-stitched cone beam computed tomography images
83 Dosimetric verification of 2D planar diode arrays and 3D cylindrical diode arrays in intensity modulated radiotherapy (IMRT) and volumetric modulated arc therapy (VMAT)
84 Radiation dose and image quality from coronary angiography in 320-detector row computed tomography
ปี พ.ศ. 2553
85 List assignment problems
86 Optimization protocols of MRCP imaging for mri 0.4 tesla (open) and comparison image quality with mri 3.0 tesla
ปี พ.ศ. 2552
87 Mutation and functional analysis of SUMO1, PDGFRa and miR-140 gens in non-syndromic oral clefts
ปี พ.ศ. 2551
88 Use of Antisense Morpholino Oligonuckeotides in correction of a novel splicing defect the BTK gene causing Bruton agammaglobulinemia
ปี พ.ศ. 2550
89 ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
90 Limbal stem cells maintenance in the in vitro cultivation
91 The study of neural potential in mesenchymal stem cells
92 Relationship between interpersonal problem areas and depressive disorders in Thai depressed patients : a matched case-control study
93 Fetal dose in rando phantom from computed radiography of abdomen, pelvis and lumbo-sacral spine
94 The effectiveness of topical pilocarpine in carboxymethylecllulose saliva substitute for post irradiation xerostomia in patients with head and neck carcinoma compared with carboxymethylcellulose solution alone : a randomized-controlled trial
95 Transinfection of bed bug (Cimex hemipterus) wolbachia into dengue vector mosquito (Aedes aegypti) by microinjection
96 A Randomized clinical trial of closed hemorrhoidectomy under local perianal block versus spinal anesthesia
97 Effect of ERK inhabitation on diabetric neuropathy in rats
98 The endorsement of the four score for consciousness assessment in neurosurgical patients
99 To study the association between methylated endogenous DNA double-strand break and repair pathway
100 Inteaction between GSTM1, GSTT1, CYP1A1 and NQ01 genetic polymorphisms and pesticides exposure as risk factors for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
101 Interaction between genetic polymorphisms of XRCC1 gene and cigarette smoke exposure as risk for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
102 Risk factors of running injuries middle-age to elderly Thai joggers
ปี พ.ศ. 2549
103 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
104 A Comparison between single field nonmydriatic color fundus photography interpreted by family physicians and dilated indirect ophthalmoscopy by ophthalmologists in diabetic retinopathy screening
105 The Opinions of faculty, graduates and trainees towards the family medicine residency training program at Phramongkutklao Hospital
106 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
107 Genome wide characterization of unmethylated line-1 MAP : the implication as tumor marker
108 Mitogenic and differetiative effects of iron on schwann cells
109 Effect of hyposerotonin on NMDA receptor phosphorylation in rat trigeminal pathway induced by dural inflammation
110 Morphometry of the human mandible from Thailand
111 Dosimetric characteristics of an extended dose range radiographic film for verification of dynamic intensity modulated radiation therapy
112 Molecular cloning of a serine beta-fibrinogenase homolog, a novel gene from russel's viper venom (Daboia Russellii Saimensis)
113 The correlation of vascular endothelial growth factor and renal pathology in lupus nephritis
114 Association between specific anti-WSP IgG subclasses and clinical manifestations in lymphatic filariasis patients
115 Effects of curcumin on gastric microvascular leakage, NF-KB-p65 expression, and change in VEGF level in Helicobacter pylori infected rats
ปี พ.ศ. 2548
116 การทบทวนความสำเร็จและโอกาสพัฒนาของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามกรอบข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2544
ปี พ.ศ. 2547
117 การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีในประเทศไทย และการค้นหาปัจจัยเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันเชิงระบบ
118 Effect of alfacalcidol on muscle strenght in ambulatory elderly Thai women who have hypovitaminosis D : a randomized controlled trial
ปี พ.ศ. 2546
119 Mechanisms of "Escape Phenomenon" of spinal cord and brainstem in human rabies and study of neuronal cytoskeletion and myelin integrity
120 ระบบบริการสุขภาพชุมชน : โครงการ กรุงเทพ 7
ปี พ.ศ. 2545
121 Quantitative detection of human umbilical cord blood lymphocytes in human-sheep chimerism by flow cytometry and fish
ปี พ.ศ. 2544
122 Effect of acute moderate exercise on low density lipoprotein diene conjugation in sedentary Thais
123 Association between MTHFR polymorphisms and frontoethmoidal encephalomeningocele and cleft lip with or without cleft palate
124 The association between haplotype of PIGR and genetic susceptibility of nasopharyngeal carcinogenesis